Kinezyterapia - sprawdź ofertę zabiegów w naszym uzdrowisku

Kinezyterapia

Kinezyterapia wykorzystuje ruch jako metodę leczenia. Odpowiednio ukierunkowane ćwiczenia fizyczne mają na celu przywrócenie maksymalnej sprawności ciała: zwiększają wytrzymałość mięśni, ruchomość stawów, poprawiają wydolność organizmu.

U nas możesz skorzystać m.in. z:konsultacji fizjoterapeutycznych
Konsultacje obejmują kompleksowe badanie. Celem jest analiza problemu pacjenta.  Terapeuta wykorzystując cała swoją wiedzę i doświadczenie stara się odnaleźć źródło problemu. Następnie planuje proces leczenia i rehabilitacji. Sprawdź ceny
indywidualnej terapii specjalistycznej
Terapia indywidualna jest kompleksowym działaniem, skupionym na potrzebach i dolegliwościach pacjenta. Umożliwia jak najszybsze odzyskanie pełnej sprawności fizycznej i psychicznej, a w konsekwencji – powrót do aktywności zawodowej, sportowej i optymalnego, codziennego funkcjonowania. Sprawdź ceny
metod specjalistycznych, m.in. PNF, Mc Kenzie, terapii manualnej, ćwiczeń biernych i czynno-biernych
Ćwiczenia bierne – ćwiczenia wykonywane przez terapeutę bez udział pacjenta. Ćwiczenia mają na celu zachowanie pełnego ruchu w stawach, a także pełnej długości i elastyczności mięśni. 

Ćwiczenia czynno-bierne – ćwiczenia wykonane przez terapeutę z udziałem pacjenta. Terapeuta powadzi biernie ruch , a rolą pacjenta czynne rozluźnienie mięśni.  

PNF – czyli z języka angielskiego „proprioceptive neuromuscular facilitation”. To metoda kompleksowej kinezyterapii, oparta na neurofizjologicznych zasadach wykonywania czynności ruchowych i ich rozwoju w trakcie życia człowieka, wykorzystywana do odzyskiwania utraconych lub kształtowania zaburzonych umiejętności ruchowych.

Terapia Mc Kenzie – metoda fizjoterapeutyczna stosowana w diagnozowaniu i terapii bólu kręgosłupa i stawów obwodowych. Rehabilitacja metodą McKenziego skupia się nie tylko na objawach, ale także na przyczynach dolegliwości, dlatego jej skuteczność jest wysoka. Fizjoterapeuta po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z pacjentem oraz badania fizykalnego, dobiera odpowiedni, indywidualny zestaw ćwiczeń. 

Terapia manualna - to proces leczenia, w którym terapeuta, wykorzystując odpowiednie chwyty i manipulacje, stosuje specjalistyczne techniki diagnostyczno-lecznicze nakierowane na wykrywanie i leczenie zaburzeń w obrębie stawów, więzadeł, mięśni oraz wzorców postawy, wzorców ruchowych i oddechowych. Terapia manualna wykorzystuje cały wachlarz technik, chwytów i pozycji ułożeniowych pacjenta. Wskazaniami do terapii manualnej są m. in.: bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej kręgosłupa, rwa kulszowa, bóle mięśni czy bóle głowy.
nauki czynności lokomocji
Ponowna nauka chodzenia dotyczy głównie pacjentów neurologicznych, ortopedycznych, osoby starsze i dzieci. Pionizacja i nauka chodzenia jest procesem stosunkowo długotrwałym i złożonym.
ćwiczeń czynnych z oporem
Ćwiczenia polegają na pokonaniu masy kończyny lub innej ćwiczącej części ciała z dodatkowym obciążeniem zewnętrznym. Ćwiczenia te zapobiegają zanikom mięśniowym, poprawiają wytrzymałość mięśni, zwiększają siłę mięśniową. 
ćwiczeń czynne – wolne
Polegają na samodzielnej pracy pacjenta. Pacjent samodzielnie pokonuje siły grawitacyjne przez wykorzystywanie własnych mięśni bez udziały terapeuty. 
ćwiczeń izometrycznych
Podczas ćwiczeń mięśnie są napięte, ale nie zmienia się ich długość. Polegają na naprzemiennym napinaniu i luzowaniu partii mięśniowych, bez zmiany odległości ich przyczepów. Oznacza to, że główną zasadą treningu izometrycznego jest statyka - brak potrzeby wykonywania jakichkolwiek dynamicznych ruchów, żeby napinać mięśnie.
ćwiczeń z przyborami
Są to ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego min. małe piłki rehabilitacyjne, laski gimnastyczne, piłki thera-band, taśmy thera-band.
tapingu rehabilitacyjnego i sportowego
Jest to metoda rehabilitacji poprzez zastosowanie na ciele aplikacji elastycznego lub nierozciągliwego plastra. Aplikacja taka jest źródłem bodźców mechanicznych i w zależności od rodzaju plastra, a także miejsca i sposobu aplikacji oddziałuje na ciało pacjenta w różnoraki sposób.
ćwiczeń oddechowych
Niezwykle ważna grupa ćwiczeń. Ich zadaniem jest utrzymanie prawidłowej funkcji układu oddechowego, a także zapobieganie powikłaniom wynikającym ze zmniejszonej aktywności fizycznej.