Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

Dla lekarzy

Już w XIX wieku Wieliczka była znanym kurortem, w którym pacjenci poddawali się inhalacjom oraz kąpielom w solance. Dziś podziemne Uzdrowisko kontynuuje tę tradycję i wykorzystuje mikroklimat wyrobisk Kopalni przy leczeniu wielu schorzeń dróg oddechowych oraz alergii.

Subterraneoterapia

Subterraneoterapia polega na poddawaniu chorych synergistycznemu działaniu zespołu bodźców natury fizycznej, chemicznej i biologicznej występujących w przestrzeniach podziemnych.

Mikroklimat oddziałuje na organizm człowieka ogólnoustrojowo (działanie bodźcowe) oraz miejscowo (w drogach oddechowych) poprzez izolację od alergenów oraz innych czynników drażniących i szkodliwych. Wysoka koncentracja NaCl w aerozolu występującym w przestrzeniach podziemnych pobudza czynność motoryczną i wydzielniczą nabłonka dróg oddechowych, a także wpływa na ich oczyszczanie i nawilżanie.
 • Stabilny mikroklimat (temperatura 12,9-14,5°C
  oraz wilgotność 60-75%) zapobiega skurczowi oskrzeli i wysychaniu śluzówek dróg oddechowych, stymulują mechanizmy adaptacyjne w organizmie.
 • Czystość powietrza izolująca od czynników drażniących (smogu/zanieczyszczeń) i alergenów obecnych w powietrzu na powierzchni ziemi.
 • Aerozol bogaty w składniki mineralne (2,7-8,1 mg/m³), szczególnie jony sodu, potasu, wapnia i chlorków – działa przeciwzapalnie i pomaga w oczyszczaniu dróg oddechowych.
 • Wyjątkowa czystość mikrobiologiczna sprzyja przywróceniu równowagi bakteriologicznej (lub: prawidłowej flory bakteryjnej).
 • Wysoka jonizacja (stężenie 1200-4700 aerojonów/cm³ przewyższa kilkakrotnie wartości stwierdzane na powierzchni ziemi) wpływa korzystnie na układ oddechowy, układ nerwowy oraz gospodarkę hormonalną.
 • Izolacja od bodźców zewnętrznych zapewnia pełny odpoczynek psychiczny, obniża poziom stresu.
 • Ciśnienie atmosferyczne w komorach podziemnych jest wyższe niż na powierzchni, wzrost ten jest proporcjonalny do głębokości. Wzrost ciśnienia jest pozytywnym bodźcem klimatycznym dla organizmu człowieka, gdyż przy prawidłowym wysyceniu powietrza tlenem (jak na powierzchni ziemi) dochodzi do zwiększenia jego ciśnienia parcjalnego we krwi i tym samym lepszego zaopatrzenia tkanek w tlen.
 • Ruch powietrza w podziemnych wyrobiskach jest wymuszony systemem przewietrzania wyrobisk. Wpływa on na tworzenie się aerozolu solnego i jest istotnym czynnikiem sprzyjającym szybkiej regeneracji powietrza w komorach, po pobycie większych grup pacjentów.

Leczenie i rehabilitacja

Leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach subteraneoterapii realizowane są na głębokości 135 m pod ziemią. Dla pacjentów możliwa jest refundacja pobytu ze środków NFZ na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu (leczenie uzdrowiskowe) lub lekarza specjalistę poradni pulmonologicznej, laryngologicznej, alergologicznej, rehabilitacji medycznej lub pediatrycznej (rehabiltacja pulmonologiczna).

Cele terapii

 • Poprawa jakości życia chorych na przewlekłe schorzenia układu oddechowego
 • Zmniejszenie nasilenia objawów choroby
 • Poprawa kontroli leczenia
 • Zwiększenie świadomości i zaangażowania chorego w proces leczenia
 • Poprawa tolerancji wysiłku i wydolności fizycznej.

Wskazania

 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • Nawracające choroby nosa, zatok, gardła, krtani
 • Przewlekłe zapalenie oskrzeli i płuc
 • Schorzenia o podłożu alergicznym
 • Astma oskrzelowa

Przeciwwskazania

 • Aktywna choroba nowotworowa lub przebyta przed upływem 5-letniej karencji,
 • Pierwotne lub wtórne niedobory odporności
 • Choroby zakaźne w trakcie aktywności klinicznej, ostrej i przewlekłej (nosicielstwo nie jest przeciwwskazaniem)
 • Poważne uszkodzenie narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne poruszanie się
 • Ciężka niewydolność oddechowa i krążeniowa ograniczająca sprawność życiową do spoczynkowego trybu życia,
 • Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe m. in. w przebiegu chorób zakaźnych, urazów
 • Niedawno (do 6 miesięcy) przebyty zabieg chirurgiczny lub uraz klatki piersiowej, jamy brzusznej, twarzoczaszki, mózgu lub okolic gałki ocznej
 • Niedawno (do 6 miesięcy) przebyty zawał serca lub udar mózgu
 • Tętniaki naczyń mózgowych i aorty
 • Ciężkie wady zastawkowe serca
 • Zdiagnozowane zaburzenia rytmu serca grożące utratą przytomności
 • Nieregulowane lekami nadciśnienie tętnicze, skazy krwotoczne
 • Choroby psychiczne zwłaszcza klaustrofobia
 • Choroby reumatyczne przebiegające z zajęciem układu kostno-stawowego
 • Padaczka przebiegająca w formie napadów ogniskowych z zaburzeniami świadomości oraz napadów ogniskowych przechodzących w obustronnie toniczno-kloniczne
 • Ciąża

Badania i rozwój

Celem prowadzenia działalności badawczo – naukowej Uzdrowiska Kopalnia Soli Wieliczka jest optymalizacja procesu leczenia, nadzór nad czynnikami terapeutycznymi oraz dostarczenie obiektywnych, potwierdzonych naukowo informacji na temat stosowanej metody leczenia.

Patronat naukowo-badawczy nad działalnością Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka” w zakresie chorób alergicznych i chorób układu oddechowego objął Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum natomiast w zakresie turystyki i fizjoterapii - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka” prowadzi stały monitoring parametrów fizykochemicznych i biologicznych, kontrolując czynniki klimatyczne istotne w procesie leczniczym. Prowadzony jest także szereg projektów medycznych. Dotyczących głównych jednostek chorobowych, leczonych w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”.

Szczegółowe informacje o współpracy naukowej i artykuły naukowe na temat subterraneoterapii można otrzymać wypełniając poniższy formularz. (badanianaukowe@kopalnia.pl)

Znajdziesz nas również na Facebooku!

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne