Dla lekarzy

Już w XIX wieku Wieliczka była znanym kurortem, w którym pacjenci poddawali się inhalacjom oraz kąpielom w solance. Dziś podziemne Uzdrowisko kontynuuje tę tradycję i wykorzystuje mikroklimat wyrobisk Kopalni przy leczeniu wielu schorzeń dróg oddechowych oraz alergii.

Subterraneoterapia