Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

OBIEKT JEST OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM