Zamówienia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KONCEPCJĘ SCENARIUSZA FILMU O KOPALNI SOLI "WIELICZKA"


 

Informacje wprowadzające:

Kopalnia Soli „Wieliczka” jest obiektem światowego dziedzictwa UNESCO oraz najliczniej odwiedzaną podziemną atrakcją turystyczną świata. Szczegółowy opis działalności Kopalni Soli „Wieliczka” można znaleźć w serwisie www.kopalnia.pl. Kopalnia Soli „Wieliczka” planuje przygotowanie filmu. Film - poza funkcjami poznawczymi - ma realizować cele wizerunkowe, które powinny koncentrować się na prezentacji Kopalni jako unikatowego w globalnej skali zabytku przyciągającego miliony turystów z całego świata oraz jej dziedzictwa historycznego, a także walorów przyrodniczych i kulturowych.

Planowane wykorzystanie i odbiorcy filmu:
Film ma być szeroko rozpowszechniany poprzez publikację na stronie internetowej serwisu Kopalni oraz z wykorzystaniem innych dostępnych kanałów.
Planuje się także wydanie filmu na nośniku elektronicznym (w formie płyty DVD lub blue ray)
i sprzedaż wydawnictwa w sieci handlowej Kopalni (sklepy firmowe oraz e-sklep). Dla turystów, którzy dokonają zakupu wydawnictwa z filmem, stanowić ono ma pamiątkę ze zwiedzania.
Ponieważ osoby korzystające z serwisu internetowego Kopalni oraz dokonujące zakupów w sklepach firmowych Kopalni stanowią przekrój wszystkich grup docelowych turystów odwiedzających obiekt założono, że wydawnictwo powinno wypełniać potrzeby poznawcze wszystkich segmentów rynku.


Określenie wstępnych założeń merytorycznych:
W filmie mają zostać zaprezentowane najatrakcyjniejsze rejony Kopalni dostępne w ramach głównych tras zwiedzania (Trasy turystycznej i Trasy górniczej) oraz inne szczególnie cenne rejony podziemi niedostępne na co dzień dla turystów (np. rejon Grot Kryształowych, objęty rezerwatem przyrody nieożywionej). Filmowa prezentacja podziemi Kopalni powinna mieć odniesienie do najważniejszych zagadnień merytorycznych, wśród których wymienić można np. zagadnienia związane z geologią, historią i tradycją oraz rozwojem turystyki, rozwojem przestrzennym Kopalni, rozwojem technik górniczych.
Planuje się, że charakter filmu powinien odwoływać się w formie do filmów dokumentalnych lub filmów krajoznawczych, przyrodniczych i podróżniczych. Najważniejszym elementem w filmie będą zdjęcia podziemi, które powinny oddawać urodę i unikatowość podziemnego zabytku. Istotnym czynnikiem będzie także forma narracji, która powinna spajać materiał filmowy z przekazywanymi treściami, przy czym merytoryczna treść prezentowana w filmie musi być dobrana w taki sposób, aby zrealizować nie tylko cele poznawcze filmu, ale również umożliwić włączenie treści wizerunkowych.
Planuje się realizację filmu ze ścieżką dźwiękową (lektorem) w języku polskim. Obcojęzyczne wersje językowe powinny być dostępne w formie napisów.
Czas trwania filmu powinien mieścić się w przedziale 30 - 60 minut.
Zakłada się przygotowanie filmu w technologii full HD.

Harmonogram i założenia formalne:
Pierwszym etapem postępowania jest Konkurs na koncepcję scenariusza filmu o Kopalni Soli „Wieliczka” (Konkurs). Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o Zasady przeprowadzenia konkursu na koncepcję scenariusza filmu o Kopalni Soli „Wieliczka” (Zasady), dostępne w serwisach www.kopalnia.pl i www.kopalniawieliczka.eu.
Celem Konkursu jest wybór koncepcji scenariusza filmu.
Zainteresowani proszeni są o przedkładanie propozycji konkursowych zawierających obligatoryjnie:

  • Krótką prezentację koncepcji scenariusza i streszczenie filmu
  • Treatment reżyserski
  • Profilowane portfolio (wykaz i krótki opis zrealizowanych w ramach innych projektów filmowych scenariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem filmów turystycznych, przyrodniczych lub podróżniczych wraz z kopią filmu na dowolnym nośniku elektronicznym lub w formie linku odsyłającego do strony internetowej, gdzie film jest w całości dostępny)

Elementy dodatkowe:

  • szacunkowy kosztorys realizacji przedłożonej koncepcji (przygotowania scenariusza i produkcji filmu)

Propozycje konkursowe można składać w następujących formach (do wyboru):

  • osobiście w sekretariacie spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Park Kingi 1, 32 – 020 Wieliczka, budynek A, w kopercie z dopiskiem „Konkurs na koncepcję scenariusza film o Kopalni Soli „Wieliczka”,
  • wysyłka pocztą tradycyjną na adres Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Park Kingi 1, 32 – 020 Wieliczka, w kopercie z dopiskiem „Konkurs na koncepcję scenariusza filmu o Kopalni Soli „Wieliczka”,

w terminie do dnia 30 września 2014 r. do godz. 15.00, przy czym decydująca jest data wpływu zgłaszanej propozycji na dziennik podawczy spółki.
W toku prac nad przygotowaniem propozycji konkursowych istnieje możliwość zorganizowania wizyty studyjnej w kopalni. Termin wizyty należy uzgadniać telefonicznie lub mailowo
z przedstawicielami kopalni wskazanymi poniżej jako osoby do kontaktu:


Marta Młynarska – 12 278 76 24, marta.mlynarska (replaceMe) kopalnia.pl
Aneta Miklas-Buła – 12 278 73 95, aneta.miklas (replaceMe) kopalnia.pl

Kolejnym etapem procesu prac nad filmem będzie opracowanie i przygotowanie scenariusza filmu.
W ostatnim etapie przewidziana jest realizacja filmu. Każdy z etapów postępowania przebiegać będzie niezależnie.
Zastrzega się, że realizacja filmu może zostać powierzona innemu podmiotowi niż autor scenariusza do filmu. W takiej sytuacji przewiduje się współpracę w ramach nadzoru autorskiego.


 

Światowe dziedzictwo


facebook

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia