Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

RENOWACJA PODŁÓG W KOMORZE WISŁA

Postępowanie zamknięte

Dodano: 22.10.2019

Kopalnia Soli „Wieliczka”

Zamówienia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA WYKONANIE RENOWACJI PODŁÓG W KOMORZE WISŁA I PODŁUŻNI WISŁA NA POZIOMIE IIn-III KAZANÓW W KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000030908, kapitał zakładowy 810.000,00 zł

tel. Sekretariat 12 278 73 75

II. OKREŚLENIE TRYBU POSTĘPOWANIA

Przetarg otwarty na podstawie Regulaminu udzielania zamówień ze środków własnych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. na usługi, dostawy, roboty budowlane lub roboty górnicze.

  

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

http://www.kopalnia.pl, zakładka „Zamówienia"

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie renowacji podłóg w komorze Wisła i podłużni Wisła na poziomie IIn-III Kazanów w Kopalni Soli „Wieliczka”

IV.OSOBY UPRAWNIONE DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

Korespondencję w sprawach merytorycznych należy kierować

elektronicznie do:

Dariusz Stachura, tel.: 12 278 73 43,
e-mail: dariusz.stachura@kopalnia.pl

Korespondencję w sprawach proceduralnych należy kierować

elektronicznie do:

Biura Spółki – tel.: (12) 278 73 73,
e-mail: anna.dziewonska@kopalnia.pl
lub sekretariat@kopalnia.pl

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Składanie ofert do dnia 05.11.2019 r. godz. 12:00

Kopalnia Soli „Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, Park Kingi 10, Sekretariat, tel. (12) 278 73 75

  
Otwarcie ofert w dniu 05.11.2019 r o godz. 12:30 w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. – Sala Konferencyjna (II piętro).
Wieliczka, dnia 23.10.2019 r.

Artykuły podobne

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne