Zamówienia

  • Wybierz kategorię:
  •  
  •  
  •  

14-02-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA WYKONANIE REMONTU CZĘŚCI PODŁOGI
W PODŁUŻNI WISŁA OD POCHYLNI PRINZINGER DO KRATY WEJŚCIOWEJ DO KOMORY WISŁA W KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Czytaj więcej


09-02-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W KOMORZE WIELKIEJ LEGENDY NA POZIOMIE I ORAZ WYKONANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W KOMORZE WIELKIEJ LEGENDY

Czytaj więcej

06-02-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA WYKONANIE REMONTU CZĘŚCI ZAPLECZA SANITARNEGO W KOMORZE III/140
NA MPOZ. KAZANÓW KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Czytaj więcej


20-01-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA WYKONANIE DLA UZDROWISKA KOPALNI SOLI „WIELICZKA” ZAGOSPODAROWANIA KOMORY „JEZIORO WESSEL” NA POZIOMIE III KOPALNI SOLI „WIELICZKA” ORAZ ZAPLECZA SANITARNEGO WRAZ
Z PRZYNALEŻNYMI INSTALACJAMI ZASILAJĄCYMI LUB ODPROWADZAJĄCYMI, A TAKŻE WEWNĘTRZNYMI, TJ. WODNĄ, KANALIZACYJNĄ, ELEKTRYCZNĄ ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZY POPRZECZNI PROKOPOWICZ NA POZIOMIE III KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Wyjaśnienie treści SIWZ zamieszczono 01.02.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ (zestaw 2) zamieszczono 02.02.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ (zestaw 3) zamieszczono 03.02.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ (zestaw 4) zamieszczono 07.02.2017 r.

Czytaj więcej


27-07-2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA
DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty

Czytaj więcej

06-06-2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA
WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU SIEDZIBY SPÓŁKI KOPALNI SOLI „WIELICZKA” TRASA TURYSTYCZNA SP. Z O.O.

Wyjaśnienie treści SIWZ zamieszczono 15.06.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


15-02-2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA
ZABEZPIECZENIE STROPNIC OBUDOWY WNĘKI PRZY POPRZECZNI PROKOPOWICZ NA POZIOMIE III KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

27-01-2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA
PRZEBUDOWA 10m ODCINKA POPRZECZNI KOERBER W REJONIE SZYBIKA KOERBER
NA POZ. III KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


15-01-2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA PLACACH, DROGACH WEWNĘTRZNYCH, ALEJKACH I CHODNIKACH, A W ZIMIE ODŚNIEŻANIE I USUWANIE OBLODZEŃ, NA TERENACH DZIAŁEK POŁOŻONYCH W WIELICZCE, UŻYTKOWANYCH PRZEZ
KOPALNIĘ SOLI „WIELICZKA”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

30-12-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA
WYKONANIE ROBÓT ADAPTACYJNYCH WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM KOMORY „JEZIORO WESSEL”
NA POZIOMIE III KOPALNI SOLI „WIELICZKA” DLA UZDROWISKA
KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Wyjaśnienie treści SIWZ zamieszczono 15.01.2016 r.


Informacja o unieważnieniu postępowania


Czytaj więcej


14-12-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W BUDYNKU SZYBU ”REGIS” ORAZ NA WYZNACZONYM WOKÓŁ NIEGO TERENIE

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o. informuje, że zostaje przesunięty termin otwarcia ofert na 28.12.2015 r.

W dniu 21.12.2015 r. zamieszczono zmianę treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ zam dn. 21.12.2015

Wzór umowy po zmianie zam dn 21.12.2015 r.

Formularz ofertowy po zmianie zam dn 21.12.2015 r.

Wyjasnienie treści SIWZ zam. dn.23.12.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

26-11-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W BUDYNKU SZYBU ”REGIS” W WIELICZCE ORAZ NA TERENIE WYZNACZONYM PRZY SZYBIE „REGIS”

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej


26-10-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA
WYKONANIE NOWYCH BARIEREK OCHRONNYCH NA POMOŚCIE
W KOMORZE WEIMAR NA POZIOMIE IIn KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

26-10-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA
REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I SZATNI
W BUDYNKU MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


16-10-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
PRZEBUDOWA WYJŚCIA Z KAPLICY ŚW. KINGI NA POZIOMIE IIn KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

30-09-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA
WYKONANIE NOWYCH BARIEREK OCHRONNYCH NA POMOŚCIE
W KOMORZE WEIMAR NA POZIOMIE IIn KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej


30-09-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE POWIĘKSZENIA
I ZABEZPIECZENIA GÓRNICZEGO WNĘKI POD SANITARIATY WRAZ Z ODCINKIEM POPRZECZNI PROKOPOWICZ NA POZIOMIE III KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

19-08-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z ODBIOREM DO UTYLIZACJI ZUŻYTYCH TONERÓW I TUSZY

Wyjaśnienie treści SIWZ - zamieszczono 21.08.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


13-07-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA DOSTAWĘ AUTOMATU SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCEGO
Z SIEDZISKIEM DLA OPERATORA

Wyjaśnienie treści SIWZ - zamieszczono 17.07.2015 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej


09-07-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA
DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

07-07-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
WYPOSAŻENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO W KOMORZE
JANA HALUSZKI W MEBLE I SPRZĘT GASTRONOMICZNY
W RAMACH MODERNIZACJI ZAPLECZA

Wyjaśnienie treści SIWZ - zamieszczono 14.07.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


30-06-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA
MODERNIZACJA SZATNI W KOMORZE JANA HALUSZKI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

12-06-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH ORAZ KOREKT JĘZYKOWYCH, MERYTORYCZNYCH I STYLISTYCZNYCH DLA KOPALNI SOLI „WIELICZKA” TRASA TURYSTYCZNA SP. Z O.O.

Wyjaśnienie treści SIWZ  - zamieszczono 19.06.2015 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej


10-06-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
MODERNIZACJA ZAPLECZA KUCHENNEGO W KOMORZE JANA HALUSZKI WRAZ
Z INSTALACJAMI I SEPARATOREM TŁUSZCZÓW ORAZ MODERNIZACJĄ INSTALACJI WOD-KAN W TOALETACH

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

25-05-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA DOSTAWĘ AUTOMATU SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCEGO Z SIEDZISKIEM
DLA OPERATORA

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej


06-02-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA
REMONT ODCINKA OBUDOWY W CHODNIKU POMIĘDZY KAPLICĄ ŚW. KINGI A KOMORĄ BARĄCZA NA POZ. IIN KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Wyjaśnienie treści SIWZ (zestaw nr 1) zamieszczono 11.02.2015 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ (zestaw nr 2) zamieszczono 18.02.2015 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

20-01-2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁANIA W RAMACH

„Branżowego programu promocji branży turystyki medycznej”

Tytuł projektu: „Promocja Turystyki Medycznej w Kopalni Soli „Wieliczka” na rynkach międzynarodowych” .

Zmiana treści Zapytania ofertowego - zamieszczono w dniu 28.01.2015 r.

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej


03-12-2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W BUDYNKU SZYBU ”REGIS” W WIELICZCE ORAZ NA TERENIE WYZNACZONYM PRZY SZYBIE „REGIS”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Czytaj więcej

06-10-2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA MODERNIZACJĘ PUNKTU GASTRONOMICZNEGO W KOMORZE „DROZDOWICE III”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


03-10-2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA
II ETAP MODERNIZACJI KARCZMY GÓRNICZEJ W KOMORZE „BUDRYKA”

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

05-09-2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA MODERNIZACJĘ PUNKTU GASTRONOMICZNEGO W KOMORZE „DROZDOWICE III”

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej


27-08-2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA
REMONT CHODNIKA DOJŚCIOWEGO DO PODSZYBIA ZACHODNIEGO SZYBU „DANIŁOWICZA” NA POZIOMIE III

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Czytaj więcej

25-08-2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA DOSTAWĘ MIĘSA
I WĘDLIN, ŚWIEŻYCH WARZYW I OWOCÓW, ALKOHOLI
ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA KOPALNI SOLI „WIELICZKA” TRASA TURYSTYCZNA SP. Z O.O 

Informacja o zmianach w SIWZ z dn. 29.08.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Czytaj więcej


13-08-2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA DOSTAWĘ PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

11-08-2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z ODBIOREM DO UTYLIZACJI ZUŻYTYCH TONERÓW I TUSZY

Informacja o zmianach w SIWZ z dn. 14.08.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Czytaj więcej


14-07-2014

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KONCEPCJĘ SCENARIUSZA FILMU O KOPALNI SOLI "WIELICZKA"


Czytaj więcej

02-07-2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Informacja o zmianach w SIWZ z dn. 09.07.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Czytaj więcej


20-05-2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁANIA W RAMACH

„Branżowego programu promocji branży turystyki medycznej”

Tytuł projektu: „Promocja Turystyki Medycznej w Kopalni Soli „Wieliczka” na rynkach międzynarodowych”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

27-02-2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
„NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MAJĄCYCH NA CELU ROZBUDOWĘ HOTELU „GRAND SAL”

Wyjaśnienie treści SIWZ (zestaw nr 1)  zamieszczono  11.03.2014 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ (zestaw nr 2) zamieszczono  13.03.2014 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ (zestaw nr 3 i nr 4) zamieszczono 14.03.2014 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ (zestaw nr 5) zamieszczono 19.03.2014 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ (zestaw nr 6) zamieszczono 20.03.2014 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ (zestaw nr 7) zamieszczono 21.03.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


06-02-2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA DOSTAWĘ FREZARKI marki FELDER F 900 Z

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Czytaj więcej

31-01-2014

Ogłoszenie o przetargu otwartym
Na dostawę środków czystości

Informacja o zmianach w SIWZ z dn. 04.02.2014 r.

Informacja o zmianach w SIWZ z dn. 05.02.2014 r.

Informacja o zmianach w SIWZ z dn. 07.02.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


21-01-2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
„NA REMONT CHODNIKA NA POZIOMIE III OD PODSZYBIA SZYBU „DANIŁOWICZA” DO POPRZECZNI „KANIÓW””

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Czytaj więcej

14-01-2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA
"WYKONYWANIE USŁUG USUWANIA NIECZYSTOŚCI I ŚNIEGU ORAZ UTRZYMANIA PORZĄDKU NA TERENACH DZIAŁEK POŁOŻONYCH W WIELICZCE, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ  KOPALNI SOLI „WIELICZKA”"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


14-01-2014

Zapytanie ofertowe na realizację działań w ramach
"Branżowego programu promocji branży turystyki medycznej"
Tytuł projektu: "Promocja Turystyki Medycznej w Kopalni Soli
"Wieliczka" na rynkach międzynarodowych" na lata 2014-2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Czytaj więcej

02-12-2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU SZYBU „DANIŁOWICZA” BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ KOPALNI SOLI „WIELICZKA” WRAZ Z ZAŁADUNKIEM I WYWOZEM ŚNIEGU

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Czytaj więcej


02-12-2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
„NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W BUDYNKU SZYBU ”REGIS” W WIELICZCE ORAZ NA TERENIE WYZNACZONYM PRZY SZYBIE „REGIS””

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Czytaj więcej

26-11-2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH DLA KOPALNI SOLI ”WIELICZKA” TRASA TURYSTYCZNA SP. ZO.O.

Zmiana treści SIWZ z dnia 02.12.2013 rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Czytaj więcej


18-11-2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA DOSTAWĘ PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Czytaj więcej

06-08-2013

Ogłoszenie o przetargu otwartym na przebudowę chodnika dojściowego do podszybia zachodniego szybu Daniłowicza na poziomie III kopalni, łączącego podszybie zachodnie szybu Daniłowicza z podłużnią Antonia.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej


02-08-2013

Ogłoszenie o przetargu otwartym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych wraz z odbiorem do utylizacji zużytych tonerów i tuszy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

05-07-2013

Ogłoszenie o przetargu otwartym na wykonanie przebudowy sieci teleinformatycznej i dobór urządzeń w technologii AMP wraz z pomalowaniem pomieszczeń biurowych i korytarzy w budynku administracyjnym Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o. o. położonym Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


03-07-2013

Ogłoszenie o przetargu otwartym na dostawę mięsa i wędlin, świeżych warzyw i owoców, alkoholi oraz innych artykułów spożywczych dla Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

01-07-2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

 Informacja o zmianach w SIWZ z dn. 05.07.2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej


13-06-2013

Ogłoszenie o przetargu otwartym na dostawę mięsa i wędlin, świeżych warzyw i owoców, alkoholi oraz innych artykułów spożywczych dla Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.

Informacja o zmianach w SIWZ z dn. 21.06.2013 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

08-04-2013

Ogłoszenie o przetargu otwartym na druk i dostawę ulotek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej


02-04-2013

Ogłoszenie o przetargu otwartym na:
„Modernizacja instalacji odpylającej w budynku technicznym”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej

02-04-2013

Ogłoszenie o przetargu otwartym na:
„Instalacja sprężonego powietrza w budynku technicznym”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej


28-02-2013

Ogłoszenie na: Opracowanie i produkcję materiałów promocyjno - informacyjnych
Dot. „Branżowego programu promocji branży turystyki medycznej”

Tytuł projektu: „Promocja Turystyki Medycznej w Kopalni Soli „Wieliczka na rynkach międzynarodowych.”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej

27-02-2013

Ogłoszenie o przetargu otwartym na:
„Remont poręczy, stalowej konstrukcji, drewnianej obudowy schodów, czyszczenie i malowanie schodów oraz podestów nadszybia szybu Daniłowicza”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej


08-02-2013

Zapytanie ofertowe na realizację działań w ramach „Branżowego programu promocji branży turystyki medycznej”. Tytuł projektu: „Promocja Turystyki Medycznej w Kopalni Soli „Wieliczka” na rynkach międzynarodowych.”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej

25-01-2013

Ogłoszenie o przetargu otwartym na: „Modernizację wystroju wnętrza wraz z wyposażeniem Karczmy Górniczej w komorze „Budryka””

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej


20-12-2012

Ogłoszenie o przetargu otwartym
na dostawę środków czystości

Informacja o zmianie Specyfikacji zamówienia z dnia 31.12.2012r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej

11-12-2012

Ogłoszenie o przetargu: „Na utrzymanie czystości terenów zewnętrznych budynku szybu „Daniłowicza” będących własnością Kopalni Soli „Wieliczka” wraz z załadunkiem i wywozem śniegu”

Informacja o zmianie Specyfikacji Zamówienia z dnia 12.12.2012r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej


03-12-2012

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę Hotelu ”Grand Sal” zlokalizowanego na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”, w Wieliczce przy ul. Park Kingi 7

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

26-11-2012

Ogłoszenie o przetargu otwartym
na dostawę mięsa i wędlin

Informacja o zmianie Specyfikacji Zamówienia z dnia 27.11.2012r.

Informacja o zmianie Specyfikacji zamówienia z dnia 03.12.2012r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej


26-11-2012

Ogłoszenie o przetargu otwartym
na dostawę świeżych warzyw i owoców

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej

26-11-2012

Ogłoszenie o przetargu otwartym
na świadczenie usługi serwisowej kombinezonów ochronnych dla turystów zwiedzających
„Trasę Górniczą” w Kopalni Soli „Wieliczka”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej


12-11-2012

Ogłoszenie o przetargu otwartym na utrzymanie czystości i porządku w budynku Szybu „Regis” w Wieliczce oraz na terenie wyznaczonym przy Szybie „Regis”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej

12-11-2012

Ogłoszenie o przetargu otwartym na: „Załadunek i wywóz śniegu z terenu działek przylegających do szybu „Daniłowicza” będących własnością Kopalni”.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Czytaj więcej


08-11-2012

Ogłoszenie o przetargu otwartym na wykonywanie prac porządkowych na terenie Parku Kingi i w rejonie szybu „Daniłowicza”.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

17-09-2012

Ogłoszenie o przetargu otwartym na wykonanie prac górniczo-remontowych na Trasie Turystycznej w Kopalni Soli "Wieliczka"

Informacja o unieważnieniu Postępowania - Cz. I
Informacja o unieważnieniu Postępowania - Cz. II
Informacja o wyborze Oferenta - Cz. III

Czytaj więcej


27-08-2012

Ogłoszenie o przetargu otwartym na zakup, montaż i uruchomienie animacji światło-dźwięk, imitującej zapalenie się metanu w komorze "Spalone" na poziomie I w Kopalni Soli "Wieliczka"

Informacja o zmianie SIWZ
Informacja o zmianie SIWZ z dn. 04.09.2012r.

Informacja o unieważnieniu Postępowania

Czytaj więcej

30-07-2012

Ogłoszenie o przetargu otwartym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej


08-06-2012

Ogłoszenie o przetargu otwartym na utrzymanie czystości i porządku w budynku szybu „Regis” w wieliczce oraz na terenie wyznaczonym przy szybie „Regis”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej

30-05-2012

Ogłoszenie o przetargu otwartym na prowadzenie audytu powstającej strony internetowej kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej


30-05-2012

Ogłoszenie o przetargu otwartym na świadczenie usługi serwisowej kombinezonów ochronnych dla turystów zwiedzających "Trasę górniczą" W kopalni soli "Wieliczka".

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej

22-05-2012

Ogłoszenie o przetargu otwartym na druk i dostawę ulotek.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej


17-05-2012

Ogłoszenie o przetargu otwartym na dostawę świeżych warzyw i owoców.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej

17-05-2012

Ogłoszenie o przetargu otwartym na dostawę artykułów spożywczych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej


14-05-2012

Ogłoszenie o przetargu otwartym na dostawę mięsa i wędlin.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej

09-03-2012

Ogłoszenie o przetargu otwartym na dostawę pieca konwekcyjno-parowego.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej


08-03-2012

Ogłoszenie o przetargu otwartym Wymiana dolnego biegu drewnianych schodów wraz z pomostem spoczynkowym i konstrukcją wsporczą w komorze Pieskowa Skała pomiędzy poziomami I i II niższym Kopalni Soli „Wieliczka”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej

10-02-2012

Ogłoszenie o przetargu otwartym na wykonanie prac remontowych obudowy części wschodniej – Komora Piłsudski poziom II niższy.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej


18-11-2011

Ogłoszenie o przetargu otwartym na dostawę środków czystości.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj więcej


Światowe dziedzictwo


facebook

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia