Zamówienia

  • Wybierz kategorię:
  •  
  •  
  •  

01-03-2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA DOSTAWĘ OBWARZANKÓW KRAKOWSKICH

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

23-11-2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA DOSTAWĘ ŚWIEŻYCH WARZYW I OWOCÓW

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


22-11-2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
WYKONANIE PODŁOGI W POCHYLNI Z PODŁUŻNI LILL DO KOMORY LEBZELTERN NA POZIOMIE IIn-III KAZANÓW W KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 30.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


05-11-2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
WYMIANA CZĘŚCI PODŁOGI W KOMORZE WEIMAR NA POZIOMIE
IIn KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

03-10-2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA DOSTAWĘ BELOWNICY DIXI 5S-K Z DODATKOWĄ KOMORĄ
I WÓZKIEM TRANSPORTOWYM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


05-06-2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA DOSTAWĘ WOZÓW SZYNOWYCH TRANSPORTOWYCH

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

18-05-2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


16-05-2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

08-05-2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA DOSTAWĘ ŚWIEŻYCH WARZYW I OWOCÓW

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


02-05-2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
WYKONANIE ZABEZPIECZENIA KOTWAMI SZKŁOEPOKSYDOWYMI KOMORY SIELEC I KOMORY KOPERNIKA NA POZ. I KOPALNI SOLI „WIELICZKA” WRAZ Z LIKWIDACJĄ STALOWEJ OBUDOWY KOTWOWEJ: FRAGMENTU STROPU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI KOMORY SIELEC; FRAGMENTU STROPU PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI KOMORY KOPERNIKA; FRAGMENTU POŁUDNIOWEGO OCIOSU KOMORY KOPERNIKA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


05-02-2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ZABEZPIECZEŃ KOTWAMI SZKŁOEPOKSYDOWYMI FRAGMENTU STROPU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI KOMORY SIELEC ORAZ FRAGMENTU STROPU PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI I FRAGMENTU POŁUDNIOWEGO OCIOSU CZĘŚCI KOMORY KOPERNIKA NA POZ. I W KOPALNI SOLI

„WIELICZKA” WRAZ Z WYKONANIEM WW. ZABEZPIECZEŃ

Zmiana treści SIWZ zamieszczono 07.02.2018 r.

Wzór umowy - zmiana 07.02.2018 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ zamieszczono 13.02.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

31-01-2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
WYMIANA OBUDOWY STROPU NA PODSZYBIU SZYBU DANIŁOWICZA NA POZIOMIE III W KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Zmiana treści SIWZ zamieszczono 07.02.2018 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ zamieszczono 09.02.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


25-01-2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
WYMIANA GÓRNEJ CZĘŚCI BARIER W KOMORZE PIESKOWA SKAŁA
W KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych

Formularz oferty dodatkowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

15-12-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W BUDYNKU SZYBU ”REGIS” ORAZ NA WYZNACZONYM WOKÓŁ NIEGO TERENIE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


28-11-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
WYKONANIE PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA W REJONIE CHODNIKA GOSPODA I CHODNIKA DO SZYBIKA POCIECHA NA POZIOMIE I W KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

17-11-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA DOSTAWĘ POJAZDU WOLNOBIEŻNEGO WIELOFUNKCYJNEGO
Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


08-11-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA REMONT ZEJŚCIA SCHODOWEGO Z KOMORY WEIMAR NA POZIOMIE II n. W KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


06-09-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z ODBIOREM DO UTYLIZACJI ZUŻYTYCH TONERÓW I TUSZY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

28-08-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA
DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


07-07-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY 10 m POŁUDNIOWEGO ODCINKA POPRZECZNI LEBZELTERN NA MPOZ. KAZANÓW W KOPALNI SOLI „WIELICZKA” ORAZ WYKONANIE WW. PRZEBUDOWY

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

16-06-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA WYKONANIE REMONTU CZĘŚCI ZAPLECZA SANITARNEGO W KOMORZE III/140
NA MPOZ. KAZANÓW KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej


06-04-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU TWORZĄCEGO
SYSTEM TABLIC INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

03-04-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA WYKONANIE
REMONTU 2 POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU NADSZYBIA SZYBU DANIŁOWICZA

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej


08-03-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W KOMORZE SIELEC NA POZIOMIE I ORAZ WYKONANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W KOMORZE SIELEC

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

23-02-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA WYMIANĘ CZĘŚCI OBUDOWY ORGANOWEJ W POŁUDNIOWO-ZACHODNIM OCIOSIE KOMORY KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOPALNI SOLI „WIELICZKA

Wyjaśnienie treści SIWZ zamieszczono 09.03.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


22-02-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM
NA ZABEZPIECZENIE OBUDOWĄ KOTWOWĄ CZĘŚCI STROPU
W KOMORZE BUDRYKA W KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

14-02-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA WYKONANIE REMONTU CZĘŚCI PODŁOGI
W PODŁUŻNI WISŁA OD POCHYLNI PRINZINGER DO KRATY WEJŚCIOWEJ DO KOMORY WISŁA W KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


09-02-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W KOMORZE WIELKIEJ LEGENDY NA POZIOMIE I ORAZ WYKONANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W KOMORZE WIELKIEJ LEGENDY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


06-02-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA WYKONANIE REMONTU CZĘŚCI ZAPLECZA SANITARNEGO W KOMORZE III/140
NA MPOZ. KAZANÓW KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej

20-01-2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA WYKONANIE DLA UZDROWISKA KOPALNI SOLI „WIELICZKA” ZAGOSPODAROWANIA KOMORY „JEZIORO WESSEL” NA POZIOMIE III KOPALNI SOLI „WIELICZKA” ORAZ ZAPLECZA SANITARNEGO WRAZ
Z PRZYNALEŻNYMI INSTALACJAMI ZASILAJĄCYMI LUB ODPROWADZAJĄCYMI, A TAKŻE WEWNĘTRZNYMI, TJ. WODNĄ, KANALIZACYJNĄ, ELEKTRYCZNĄ ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZY POPRZECZNI PROKOPOWICZ NA POZIOMIE III KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Wyjaśnienie treści SIWZ zamieszczono 01.02.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ (zestaw 2) zamieszczono 02.02.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ (zestaw 3) zamieszczono 03.02.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ (zestaw 4) zamieszczono 07.02.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej


Światowe dziedzictwo


    facebook

    Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne.

    Nie pokazuj więcej tego powiadomienia