Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

Bezpieczne uzdrowisko

Twoje bezpieczeństwo. Nasz priorytet.

#bezpieczneuzdrowisko

  
   
W Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka” codziennie dbamy o bezpieczeństwo naszych pacjentów i pracowników. Stosujemy wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, udostępniane przez Ministerstwo Rozwoju, wytyczne Wyższego Urzędu Górniczego oraz rekomendacje Krajowej Izby Fizjoterapii, a także wprowadzamy dodatkowe rozwiązania zwiększające wspólne bezpieczeństwo.

Pomoc i kontakt

Modyfikacje programu rehabilitacji pulmonologicznej:

 • Ograniczono procedury generujące aerozol, takie jak: techniki manualne stymulujące wydzielinę, np. oklepywanie klatki piersiowej, stymulacja efektywnego kaszlu oraz mobilizacje, które mogą doprowadzić do kaszlu lub odkrztuszania wydzieliny
 • Zwiększono rolę indywidualnego instruktażu i edukacji zdrowotnej
 • Skrócono czas pobytu w komorach solnych do 2,5 godzin (od zjazdu do wyjazdu na powierzchnię), bez skracania czasu przeznaczonego na rehabilitację pulmonologiczną
 • Do odwołania wyłączone będą również nasza podziemna tężnia i fontanna
 • Brak możliwości korzystania z wyposażenia „wspólnego”: koców, czajników, pojemników z wodą

Bezpieczeństwo i higiena

Zjazd windą

 • Winda jest dezynfekowana codziennie przed rozpoczęciem i po zakończeniu jazdy ludzi (pełna dezynfekcja wnętrza windy); dodatkowo po każdym zjeździe dezynfekujemy poręcze i przyciski sterujące

Ochrona osobista

 • Pacjenci i pracownicy zjeżdżają windą w maseczkach zakrywających nos i usta, w rękawiczkach ochronnych i są zwróceni tyłem do siebie

Dezynfekcja sprzętu

 • Sprzęt stosowany w rehabilitacji dezynfekowany jest po każdym pacjencie

Dozowniki z płynem

 • Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk zostały rozmieszczone w miejscach ogólnodostępnych, w tym także w toaletach (przed wejściem i wewnątrz)

Bezpieczne pomieszczenia

 • Regularnie dezynfekujemy podłogi, gabinety medyczne, korytarze oraz toalety (ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, itp.)

Dezynfekcja rąk

 • W toaletach - zamiast suszarek do rąk - udostępniliśmy papierowe ręczniki oraz instrukcje mycia rąk, opracowane według zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wszystkie ograniczenia wprowadzamy po to, by minimalizować ryzyko i zwiększać bezpieczeństwo podczas leczenia.

Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy zdrowego oraz bezpiecznego pobytu w Uzdrowisku Kopania Soli „Wieliczka”

Zdrowy dystans

 • Ograniczyliśmy liczbę pacjentów jednocześnie przebywających w tych samych pomieszczeniach/komorach solnych
 • Zmieniliśmy organizację zjazdów do podziemi w sposób pozwalający na nie gromadzenie się osób na nadszybiu i wyznaczyliśmy odrębne kierunki ruchu dla osób wchodzących i wychodzących
 • Wyznaczyliśmy strefy oczekiwania na zjazd i wyjazd zgodnie z wytycznymi Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Soli „Wieliczka”
 • Ograniczyliśmy liczbę osób w windach (maksymalnie 8 pacjentów + pracownik)
 • W trakcie oczekiwania na zjazd i wyjazd windą dbamy o zachowanie dystansu społecznego pomiędzy poszczególnymi osobami, a do windy wchodzimy pojedynczo, pod opieką pracownika nadzorującego zjazd/wyjazd
 • Ograniczyliśmy liczbę stref wypoczynku: leżanki w komorze Jezioro Wessel oraz boksy sypialne w komorze Stajni Gór Wschodnich pozostaną zamknięte; miejsca przeznaczone do ćwiczeń i wypoczynku są odpowiednio oznaczone i regularnie dezynfekowane
 • Każdy z pacjentów ma kontakt z ograniczoną liczbą personelu i korzysta z rehabilitacji w stałych, ustalonych przed rozpoczęciem turnusu grupach
 • Ograniczone zostały możliwości swobodnego przemieszczania się po kompleksie leczniczym; ruch pacjentów odbywa się zgodnie z ustalonym programem pobytu i pod nadzorem personelu medycznego

Procedury sanitarne przed wykonaniem usługi

 • Przed wykonaniem usługi z każdym pacjentem przeprowadzany jest wywiad telefoniczny, którego celem jest ustalenie występowania u danej osoby objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę (ankieta wstępnej kwalifikacji, rekomendowana przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów)
 • Do niezbędnego minimum ograniczamy udział w rehabilitacji osób towarzyszących pacjentom (poza uzasadnionymi przypadkami: np. opiekunowie osoby nieletniej czy niepełnosprawnej)
 • Decyzję o możliwości udziału w rehabilitacji osób towarzyszących każdorazowo podejmuje fizjoterapeuta; osoba towarzysząca pacjentowi musi być zabezpieczona analogicznie jak pacjent
 • Przy wejściu do budynku każdy pacjent oraz jego opiekun, a także pracownik, ma obowiązek zdezynfekować ręce za pomocą dostępnych środków
 • U każdej wchodzącej na teren Uzdrowiska osoby (pracownika, pacjenta, opiekuna) dokonywany jest przez pracownika Uzdrowiska pomiar temperatury ciała za pomocą bezdotykowego termometru
 • W kolejnych dniach pacjent lub opiekun codziennie wypełniają i podpisują ankietę aktualizacyjną dotyczącą ryzyka zachorowania na Covid -19
 • Grafik przyjęć pacjentów został ułożony tak, aby nie prowadzić do gromadzenia się pacjentów w poczekalni
 • Przy wejściu na teren Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka” pacjent zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk lub używania rękawiczek ochronnych oraz do używania maseczki zakrywającej szczelnie usta i nos, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Pacjent przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami
 • Opiekun małoletniego używa maseczki zgodnie z obowiązującymi przepisami i utrzymuje bezpieczny dystans w trakcie trwania zabiegów

Procedury sanitarne w trakcie wykonywania usługi

 • Podczas zabiegów obowiązkowe jest używanie przez pacjentów maseczek zakrywających usta i nos
 • W trakcie zabiegów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych
 • W celu zapewnienia bezpiecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi w gabinecie medycznym/komorze solnej, na jedną osobę przypada przynajmniej 15 m2 powierzchni (nie licząc osoby świadczącej usługę); odległości te mogą być mniejsze, jeśli pomiędzy pacjentami istnieją odgrodzenia (np. przepierzenia lub ścianki)
 • Pracowników obowiązuje noszenie maseczek medycznych oraz noszenie rękawiczek jednorazowych zmienianych po pracy z każdym pacjentem
 • Pacjenci zostają pisemnie zobowiązani do pozostania w domach w razie zaobserwowania u siebie jakichkolwiek objawów infekcji

Procedury sanitarne po wykonaniu usługi

 • Po wykonaniu usługi następuje dezynfekcja stanowiska zabiegowego (wszystkich przedmiotów, z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym m.in. leżanki, przyborów i przyrządów do ćwiczeń, ewentualnie elementów urządzeń zabiegowych)
 • Od zakończenia dezynfekcji musi upłynąć rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim następny pacjent zostanie obsłużony na tym samym stanowisku zabiegowym
 • Pomieszczenia na powierzchni są regularnie wietrzone (przed przyjęciem następnego pacjenta); komory solne są przewietrzane opływowym prądem powietrza, dzięki czemu dopływ świeżego powietrza do komór leczniczych jest stale zapewniony
Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne