Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

Formularz zamawiania obiadów – dla szkół

Grupy szkolne zwiedzające Trasę Turystyczną, mogą posilić się w Karczmie Górniczej położonej 125 m pod ziemią w komorze Witolda Budryka. 

Skomponuj zestaw obiadowy, określ datę i godzinę wizyty w Kopalni oraz wielkość grupy, dla której zamawiasz posiłek.

Pamiętaj, że samo wysłanie formularza nie oznacza jeszcze przyjęcia zamówienia do realizacji. Zweryfikujemy możliwość przyjęcia zamówienia i skontaktujemy się z Tobą.

Zaplanuj posiłek w Karczmie Górniczej.

 

NA 20 ZAKUPIONYCH ZESTAWÓW PRZYPADA 1 ZESTAW GRATIS! 

Zestaw I

Zupy

Dania główne

Dodatki

Napoje

Liczba zestawów

1

Cena zestawu I

0,00 zł


Formularz zamówienia

* Pola obowiązkowe

Potrzebujesz fakturę?

Łączna liczba zestawów obiadowych: 1

Łączna kwota: 0,00 zł


Klauzula informacyjna


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Kopalnia Soli "Wieliczka" Turystyka Sp. z o.o., Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka (zwana dalej „Administratorem”).

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: iod@kopalnia.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Przyjęcie i realizacja zamówienia posiłku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy),
art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes – kontakt z osobami składającymi zamówienie w imieniu zmawiającego),
Obsługa procesu reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy),
Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny) – ustawa o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego
Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie
działań w związku z procesem windykacji należności
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)


4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności obsługę informatyczną strony internetowej https://www.kopalnia.pl, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowane:

  • przez okres realizacji umowy zawartej z Panią/Panem,
  • do czasu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się  na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki takie opisane zostały w punkcie 3 powyżej).

Po wskazanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celu wykonania obowiązków dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego. Podanie danych na potrzeby realizacji pozostałych celów (opisanych w pkt. 3) jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia zamówienia posiłku.

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne