Twoje dane

Szczegóły rezerwacji


Minimalna liczba turystów w grupie zorganizowanej wynosi 15 osób lub połowę maksymalnej liczby osób w grupie określoną w dokumencie „Organizacja zwiedzania Trasy Turystycznej w okresie epidemii COVID-19”. Grupy o liczebności poniżej 15 osób lub poniżej połowy maksymalnej liczby osób w grupie dokonują rezerwacji ponosząc koszt 15 biletów lub koszt biletów równy połowie maksymalnej liczby osób w grupie. Maksymalną liczbę turystów w grupie regulują postanowienia zawarte w dokumencie „Organizacja zwiedzania Trasy Turystycznej w okresie epidemii COVID-19”. Zasady są dostępne na stronie internetowej www.kopalnia.pl oraz w siedzibie kopalni. O liczbie przydzielonych przewodników do grup decyduje kopalnia.