BON TURYSTYCZNY

Informujemy, że nie przyjmujemy już rezerwacji na zwiedzanie Kopalni Soli „Wieliczka” z Bonem Turystycznym.

Dziękujemy za udział w programie.