Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

Wartości w życiu człowieka – scenariusz zajęć dla dzieci

Dla rodziców i nauczycieli

Dodano: 11.06.2020

Kopalnia Soli „Wieliczka”

Nie rodzimy się ze świadomością tego, co jest słuszne, a co nie. Środowiskiem, w którym się tego uczymy, jest rodzina, natomiast przedszkole i szkoła powinny wspomagać rodziców w tym procesie. Na nauczycielach również leży obowiązek uczenia dzieci odpowiednich zachowań. Warto zatem zaplanować cykl lekcji dotyczący wartości w życiu człowieka. Scenariusz do pobrania znajduje się na końcu artykułu.

Nasz konspekt zajęć o wartościach w przedszkolu zakłada zapoznanie dzieci z wartościami szacunku, uczciwości i odwagi. Uzupełnieniem lekcji będzie wycieczka do miejsca, gdzie te wartości są szczególnie ważne – do Kopalni Soli w Wieliczce.

Wprowadzenie do zajęć – czym są wartości?

Zajęcia dla dzieci rozpoczynamy od rozmowy na temat tego, czym są wartości. Zachęcamy maluchy, by swobodnie wypowiadały się na temat tego, co jest dla nich ważne. Nasi podopieczni prawdopodobnie będą wymieniali wartości materialne i niematerialne. Będzie to dobry moment na wprowadzenie rozróżnienia tych grup. Po tym wstępnym ćwiczeniu informujemy, że na dzisiejszym spotkaniu zajmiemy się omówieniem trzech wartości niematerialnych.

Szacunek – scenariusz zajęć (przedszkole)

Pytamy, czym jest szacunek i w jaki sposób można go okazywać. W tym momencie warto powtórzyć z dziećmi „magiczne słowa” oraz sposób, w jaki należy zwracać się do innych. Prosimy chętnych, by przedstawili przed grupą przykładowe sytuacje (np. rozmowa w sklepie, ustępowanie miejsca w tramwaju itp.), w których zastosują zwroty grzecznościowe.

Następnie proponujemy zabawę w ocenianie. Rozdajemy dzieciom tabliczki z napisami „tak” oraz „nie” i tłumaczymy, że będą musiały zdecydować, czy przedstawione przez nas zdarzenie jest przejawem szacunku wobec drugiego człowieka. W tym celu będą podnosić tabliczkę z odpowiednim napisem.

Podsumowując to ćwiczenie, jeszcze raz przypominamy podopiecznym, że okazywanie szacunku innym to taki sposób zachowania, który uwzględnia potrzeby drugiego człowieka.

scenariusz zajęć dla dzieci

Uczciwość jako ważna wartość w życiu człowieka

Pretekstem do rozmowy o tej wartości będzie baśń Andersena „Nowe szaty cesarza”. Prosimy dzieci, by usiadły w kółku na dywanie i uważnie wsłuchały się w opowieść. Po przeczytaniu tekstu omawiamy zachowania bohaterów. Zachęcamy maluchy, by własnymi słowami postarały się powiedzieć, dlaczego ludzie w baśni kłamali, oraz oceniły takie postępowanie – czy było ono dobre czy nie. Następnie rozmawiamy o zachowaniu postaci, która w końca powiedziała cesarzowi prawdę. Podsumowaniem pracy z tekstem mogą być swobodne wypowiedzi uczniów na temat, dlaczego nie należy kłamać.

Odwaga

Trzecią część zajęć rozpoczynamy od pokazania dzieciom zdjęcia lwa. Pytamy, z jaką wartością może kojarzyć się to zwierzę. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi zachęcamy naszych podopiecznych, by powiedzieli, z kim kojarzy się im odwaga. Prawdopodobnie na początku pojawią się odpowiedzi, że jest to cecha właściwa superbohaterom. Prosimy zatem, by dzieci zastanowiły się, czy osobiście znają osoby, które są odważne, oraz podały przykłady zachowań świadczących o tej cesze.

Następnie pytamy, czy znają takie zawody, które szczególnie wymagają wykazywania się odwagą. Możemy tutaj omówić pracę lekarzy, policjantów, strażaków oraz górników i wspólnie zastanowić się, na czym polega odwaga tych ludzi.

Szacunek – scenariusz zajęć (przedszkole)

Aktywne podsumowanie zajęć o wartościach

By podsumować pracę na zajęciach, odczytujemy przysłowia mówiące o szacunku, uczciwości i odwadze. Prosimy, żeby dzieci własnymi słowami postarały się wyjaśnić ich sens oraz uzasadniły, dlaczego warto kierować się w życiu tymi wartościami.

Później przechodzimy do zadania aktorskiego. Polecamy dzieciom odegranie krótkich scenek prezentujących poznane na zajęciach wartości. Dzielimy klasę na trzy zespoły i każdemu przyporządkowujemy jedną wartość. Zadaniem dzieci będzie zaaranżowanie sytuacji, w której będą mogły wykazać się daną cechą. Po prezentacji każdą z grup nagradzamy brawami.

Wycieczka do Kopalni Soli „Wieliczka”

Uzupełnieniem zajęć będzie wycieczka do miejsca, w którym takie wartości jak szacunek czy odwaga są bardzo ważne. Zabierzemy dzieci do podziemnego świata, w którym będą mogły dowiedzieć się, na czym polega praca górnika, dlaczego wymaga ona odwagi oraz jakich zwrotów grzecznościowych używają górnicy podczas powitania.

Wycieczka do Kopalni Soli „Wieliczka”

Dodatkowo dzieci poznają wartość pracy oraz dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy związanych z historią kopalni, jej funkcjonowaniem oraz największym skarbem tego miejsca – solą. Prócz walorów edukacyjnych i wychowawczych wycieczka będzie przede wszystkim świetną zabawą dla naszych podopiecznych, którzy na pewno na długo ją zapamiętają.

Wartości w życiu człowieka – scenariusz do pobrania

Materiały do tej lekcji znajdują się pod tym linkiem.

Artykuły podobne

  • Koronawirus a podróże – jak podróżować bezpiecznie (i dokąd)?

    Dla zwiedzających

    Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich wyjazdów zagranicznych, które nie są konieczne. Wszędzie pojawiają się informacje o konieczności stosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz monitorowania komunikatów WHO. Wszystko ze względu na wciąż niepokonany koronawirus. Podróże jednak mimo wszystko nie zostały zakazane. Jak zatem podróżować bezpiecznie i dokąd najlepiej się wybrać? Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne