Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

Scenariusz zajęć (przedszkole). Legenda o Skarbniku – omówienie

Dla rodziców i nauczycieli

Dodano: 06.04.2018

Kopalnia Soli „Wieliczka”

Jak zachęcić maluchy do nauki? Co zrobić, by z wypiekami na twarzy opowiadały rodzicom o tym, „co było w przedszkolu”? Odpowiedź na te pytania jest prosta – należy połączyć naukę z zabawą a później w praktyce pokazać dzieciom to, czego się nauczyły. Z myślą o realizacji takich celów powstał konspekt zajęć przedszkolnych dotyczący Legendy o Skarbniku.

Na realizację tego tematu należy poświęcić dwie godziny. Dołączony scenariusz (przedszkole – grupy 5 i 6-latków) ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje elementy edukacji polonistycznej i plastycznej oraz formy aktywności ruchowej. Praca na zajęciach odbywać się będzie z wykorzystaniem metod aktywizujących. Dzieci poznają specyfikę pracy górnika, wysłuchają Legendy o Skarbiku, stworzą prace plastyczne inspirowane tekstem legendy oraz przygotują się do wystawienia teatrzyku.

Uzupełnieniem zajęć jest wycieczka do Kopalni Soli „Wieliczka”. Czekające tam na dzieci atrakcje pozwolą utrwalić zdobytą wiedzę, rozwinąć kreatywność i umiejętność pracy grupowej.

Przebieg zajęć

W ramach krótkiego wprowadzenia do tematu pokazujemy przedszkolakom zdjęcia stroju górniczego. Pytamy, czy wiedzą, kto taki strój nosi. Inicjujemy rozmowę o pracy górników – pytamy dzieci, jak ją sobie wyobrażają, czy wydaje im się, że to ciężka praca. Przed przystąpieniem do odczytania legendy przeprowadzamy krótką aktywność ruchową. W tym celu wykorzystujemy np. zabawę Praca w kopalni (szczegółowy opis można znaleźć w Internecie).

Legenda o Skarbniku w kopalni

Zasadnicza część zajęć dotyczy Legendy o Skarbniku. Prosimy dzieci, aby usiadły w kręgu i wysłuchały opowieści o pewnej tajemniczej postaci, która pojawia się w śląskich kopalniach węgla i wielickiej kopalni soli. Odczytujemy Legendę o Skarbniku. Nakłaniamy dzieci do swobodnego wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu (czy był ciekawy, czy im się podobał), po czym przystępujemy do jego omówienia. Rozmawiamy z wychowankami o występujących w legendzie postaciach. Komentujemy zachowanie głównego bohatera i oceniamy jego postępowanie.

Następnie przechodzimy do postaci dobrego ducha kopalni. Przedszkolaki opisują jego wygląd. Zastanawiamy się, dlaczego duch pomógł chłopcu. W ramach podsumowania zachęcamy dzieci do stworzenia alternatywnej wersji tej historii – co by było, gdyby chłopiec nie oddał Skarbnikowi części zapłaty? Należy tak pokierować rozmową, by po jej zakończeniu wychowankowie jednoznacznie stwierdzili, że zawsze należy być uczciwym.

O Skarbniku rysunkowo

Następna część zajęć poświęcona będzie stworzeniu portretów Skarbnika. Zwracamy uwagę, że wygląd ducha, który dzieci opisały wcześniej, nie był jego prawdziwą postacią. Tekst legendy nie precyzuje, jak dokładnie wyglądał Skarbnik po przemianie, dlatego prosimy wychowanków, by zamknęli oczy i spróbowali sobie wyobrazić jego właściwy wygląd. Rozdajemy każdemu kartkę oraz stawiamy na ławce słoiczki wypełnione kolorową solą gruboziarnistą (można ją zabarwić barwnikami spożywczymi).

Polecamy przedszkolakom, by wykorzystując sól (należy ją przyklejać do kartki) kredki lub inne przybory plastyczne, spróbowały odzwierciedlić swoje wyobrażenie dobrego ducha kopalni. Po zakończeniu pracy wieszamy portrety na ścianie i zachęcamy dzieci, by oceniły prace swoich kolegów oraz powiedziały, czym różnią się ich portrety, a co mają ze sobą wspólnego.

Teatrzyk na podstawie legendy

Na zakończenie proponujemy przygotowanie krótkiego teatrzyku. W tym celu dzielimy przedszkolaki na dwie grupy. Część dzieci buduje scenografię z przygotowanych przez nauczyciela materiałów (mogą to być bryłki węgla, sól gruboziarnista, filc, patyki itp.), pozostali, pod opieką drugiego nauczyciela, przygotowują się do odegrania roli wybranego bohatera przy pomocy rysunków postaci umieszczonych na patyczkach.

Teatrzyk będzie można pokazać rodzicom przy okazji dnia otwartego w przedszkolu lub zaprezentować młodszym grupom. Na koniec zajęć zdradzamy dzieciom, że już niedługo wybiorą się do podziemi i będą mogły osobiście poznać Skarbnika.

Wycieczka do Kopalni Soli „Wieliczka”

Podsumowaniem zajęć będzie wizyta w wielickiej kopalni soli. Program Odkrywamy Solilandię sprawi, że przedszkolaki przeżyją niezwykłe przygody w solnych podziemiach i przy okazji utrwalą wiadomości zdobyte w trakcie zajęć. Podczas zwiedzania dzieci przeniosą się do świata legend i baśni dzięki spotkaniu ze znanym im Skarbnikiem. Wycieczka pomoże również w wypracowaniu umiejętności działania w grupie, a także rozbudzi wyobraźnię i kreatywność dzieci. Otrzymane na koniec warsztatów dyplomy pozostaną niezapomnianą pamiątką po tej podziemnej przygodzie.

Materiały dla nauczycieli

Konspekt do tej lekcji dostępny jest tutaj.
Kolorowanki ze strojami górników można pobrać i wydrukować:

 • strój galowy górnika - pobierz tutaj,
 • strój roboczy górnika - pobierz tutaj.

Artykuły podobne

 • Wartości w życiu człowieka – scenariusz zajęć dla dzieci

  Dla rodziców i nauczycieli

  Nie rodzimy się ze świadomością tego, co jest słuszne, a co nie. Środowiskiem, w którym się tego uczymy, jest rodzina, natomiast przedszkole i szkoła powinny wspomagać rodziców w tym procesie. Na nauczycielach również leży obowiązek uczenia dzieci odpowiednich zachowań. Warto zatem zaplanować cykl lekcji dotyczący wartości w życiu człowieka. Scenariusz do pobrania znajduje się na końcu artykułu.

 • Zajęcia otwarte w przedszkolu – scenariusz lekcji dla rodziców

  Dla rodziców i nauczycieli

  Zajęcia otwarte dla rodziców w przedszkolu często bywają stresujące dla nauczycieli, którzy obawiają się oceniania. Nie warto jednak z tego powodu rezygnować z takiej formy lekcji, ponieważ dają one możliwość poznania opiekunów dzieci oraz pokazania, jak wygląda nasza praca. Taki rodzaj kontaktu również dla rodziców jest niezwykle ważny, bo daje okazję do obserwacji tego, jak dziecko funkcjonuje w grupie rówieśniczej i czego się już nauczyło.

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne