Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

Regiony turystyczne w Polsce – scenariusz lekcji geografii dla szkoły podstawowej

Dla rodziców i nauczycieli

Dodano: 10.02.2019

Kopalnia Soli „Wieliczka”

Znaczenie turystyki dla polskiej gospodarki z roku na rok jest coraz większe. Nic dziwnego, Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie i oferuje zwiedzającym różne możliwości spędzania wolnego czasu. Temat turystyki krajowej warto zatem poruszyć na lekcji geografii w szkole.

Dzięki temu uczniowie nie tylko przekonają się, jak interesujący pod względem turystycznym jest nasz kraj, ale też poznają ważne i piękne miejsca w Polsce, by wiedzieli, czym możemy się pochwalić. Dołączony konspekt lekcji geografii dotyczy dwóch godzin zajęć w szkole podstawowej. Praca na lekcjach odbywać się będzie z wykorzystaniem metod aktywizujących. Uzupełnieniem zajęć jest wycieczka do Kopalni Soli „Wieliczka”.

Czym jest turystyka? Rodzaje turystyki

Lekcję rozpoczynamy od pogadanki z uczniami na temat tego, czym jest turystyka oraz powodów, dla których ludzie podróżują. Zachęcamy uczniów, żeby podzielili się swoimi motywami. Odpowiedzi zapisujemy na tablicy w postaci mapy myśli.

Wyjaśniamy, że biorąc pod uwagę główny motyw podróży, należałoby wskazać następujące rodzaje turystyki: wypoczynkowa, zdrowotna, religijna, poznawcza, kwalifikowana. Każdy rodzaj omawiamy oraz dopisujemy na tablicy. W ten sposób powstaje notatka zawierająca najważniejsze informacje dotyczące głównego zagadnienia lekcji.

„Cudze chwalicie, swego nie znacie…” – dyskusja

Po zapisaniu notatki pytamy, w jaki sposób uczniowie spędzają wakacje – czy wolą podróżować po Polsce, czy jednak wybierają miejsca poza granicami kraju. W zależności od tego, jakie będą odpowiedzi uczniów, dzielimy ich na dwa zespoły – zwolenników podróżowania po Polsce oraz tych, którzy za cel swoich podróży wybierają inne państwa. Jeżeli uda się stworzyć takie grupy, możemy pokusić się o poprowadzenie dyskusji na temat atrakcyjności Polski pod względem turystycznym.

Gra dydaktyczna – najważniejsze miasta

Po zakończeniu dyskusji dzielimy uczniów na drużyny. Zadaniem każdego zespołu będzie wypisanie na kartce jak najwięcej skojarzeń dotyczących konkretnego miejsca w Polsce, np. Warszawy. Wygrywa drużyna, która w wyznaczonym czasie zapisze najwięcej poprawnych haseł związanych z danym miastem. W kolejnych rundach uczniowie podają swoje skojarzenia do innych miast, np. Krakowa, Wrocławia, Torunia itd. Zwycięzców całego turnieju możemy nagrodzić plusami.

Największe atrakcje turystyczne w Polsce – metoda projektu

Zasadnicza część zajęć poświęcona będzie regionom i atrakcjom turystycznym w Polsce. Tę część warto przeprowadzić metodą projektu. W tym celu dzielimy uczniów na trzyosobowe lub czteroosobowe zespoły. Każdy zespół losuje karteczkę z zapisaną na niej nazwą województwa.

W  zależności od liczby uczniów w klasie grupy będą musiały wylosować po dwie lub nawet trzy karteczki. Zadaniem uczniów będzie wyszukanie najważniejszych atrakcji turystycznych w regionach, które wylosowali.  Następnie  polecamy, aby spróbowali przedstawić je w sposób graficzny, tak by powstały symbole tych miejsc, które by można było przyczepić na przygotowanej wcześniej przez nas mapie. W trakcie pracy grup należy cały czas nadzorować wykonywanie tego zadania, by wszystkie ważne dla polskiej turystyki atrakcje zostały uwzględnione.

Po upływie wyznaczonego czasu zespoły przyczepiają swoje obrazki w odpowiednich punktach na mapie. W ten sposób powstaje graficzna mapa Polski przedstawiająca najważniejsze pod względem turystycznym miejsca. Pozostałych uczniów angażujemy do zabawy w odgadywanie, o jakie miejsca chodzi.

Kiedy już zapełnimy mapę atrakcjami, możemy opowiedzieć uczniom o istnieniu organizacji, której zadaniem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki. Działania tej organizacji zaowocowały powstaniem listy, na której znajdują się najważniejsze miejsca na świecie. Po takim wprowadzeniu uczniowie bez trudu powinni odgadnąć, że chodzi o UNESCO oraz Listę Światowego Dziedzictwa.  Informujemy, że aż 15 miejsc w Polsce zostało wpisanych na tę listę. Następnie zakreślamy w kółko te miejsca na naszej mapie graficznej oraz omawiamy powody, które zadecydowały o włączeniu ich na listę.

 
Przygotowanie reklamy

Ostatnim ogniwem lekcji będzie przygotowanie reklamy wybranego regionu turystycznego. Prosimy uczniów, by spróbowali wcielić się w pracowników biura podróży, którzy sprzedają wycieczki do konkretnych miejsc w Polsce.

Grupy muszą opisać wybrany region, zaplanować trasę wycieczki oraz przedstawić najważniejsze atrakcje w taki sposób, by zachęcić potencjalnych klientów. Po upływie wyznaczonego czasu grupy prezentują swoje pomysły. Chętnym uczniom możemy zaproponować przygotowanie w domu multimedialnej reklamy wybranego miejsca oraz przewodnika turystycznego po danym regionie.

Wycieczka do Kopalni Soli „Wieliczka”

W ramach podsumowania zajęć warto pojechać z uczniami do jednego z miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – kopalni w Wieliczce. Warto wybrać to miejsce nie tylko z powodów turystycznych (Kopalnia Soli „Wieliczka” była jednym z pierwszych obiektów w Polsce wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa), ale również dlatego że wycieczka może okazać się świetnym uzupełnieniem innych lekcji w szkole (historii, biologii, chemii czy nawet języka polskiego).

Wędrując unikatowymi na skalę światową podziemnymi korytarzami, uczniowie dowiedzą się wielu ciekawych informacji na temat historii kopalni, sposobów wydobywania soli oraz poznają rozmaite legendy związane z tym miejscem. Prócz walorów estetycznych taka wyprawa niesie ze sobą niezaprzeczalne walory edukacyjne, a nawet zdrowotne.

Materiały dla nauczycieli

Konspekt do tej lekcji dostępny jest tutaj.

Artykuły podobne

  • Wartości w życiu człowieka – scenariusz zajęć dla dzieci

    Dla rodziców i nauczycieli

    Nie rodzimy się ze świadomością tego, co jest słuszne, a co nie. Środowiskiem, w którym się tego uczymy, jest rodzina, natomiast przedszkole i szkoła powinny wspomagać rodziców w tym procesie. Na nauczycielach również leży obowiązek uczenia dzieci odpowiednich zachowań. Warto zatem zaplanować cykl lekcji dotyczący wartości w życiu człowieka. Scenariusz do pobrania znajduje się na końcu artykułu.

  • Zajęcia otwarte w przedszkolu – scenariusz lekcji dla rodziców

    Dla rodziców i nauczycieli

    Zajęcia otwarte dla rodziców w przedszkolu często bywają stresujące dla nauczycieli, którzy obawiają się oceniania. Nie warto jednak z tego powodu rezygnować z takiej formy lekcji, ponieważ dają one możliwość poznania opiekunów dzieci oraz pokazania, jak wygląda nasza praca. Taki rodzaj kontaktu również dla rodziców jest niezwykle ważny, bo daje okazję do obserwacji tego, jak dziecko funkcjonuje w grupie rówieśniczej i czego się już nauczyło.

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne