Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

Choroby układu oddechowego a depresja

Dla kuracjuszy

Dodano: 22.02.2021

Kopalnia Soli „Wieliczka”

23 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Depresją. Czym jest depresja? Jaka jest zależność miedzy tą chorobą a przewlekłymi schorzeniami dróg oddechowych? Jak pomóc pacjentom zmagającym się z objawami depresji? Zapraszamy do lektury artykułu.

 

Na podstawie danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest wiodącą przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Choruje na nią w ciągu całego życia kilkanaście procent populacji osób dorosłych.

Depresja to choroba, którą można i należy leczyć. Jej objawy mogą mieć charakter nawracający bądź przewlekły. Może się objawiać poprzez:

  • stopniową utratę radości życia i odczuwania przyjemności
  • ograniczenie aktywności życiowej, utratę dotychczasowych zainteresowań
  • trudności w podejmowaniu decyzji
  • poczucie winy, pesymizm
  • lęk
  • narastające poczucie utraty sensu życia.

Powyższym objawom często towarzyszą zaburzenia koncentracji uwagi, snu, apetytu czy libido. Zwiększone ryzyko zaburzeń psychospołecznych, takich jak depresja czy lęk występuje u osób chorych na przewlekłe schorzenia dróg oddechowych. Frustracja złym stanem zdrowia oraz niezdolność do podejmowania aktywności fizycznej mogą manifestować się irytacją, pesymizmem i wrogim nastawieniem do innych ludzi. W późniejszym stadium postępu choroby pojawia się poczucie braku nadziei i niezdolności do radzenia sobie z trudnościami. 

Jaki związek ma depresja z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc?

Otóż objawy depresyjne są powszechne u osób chorych na umiarkowaną i ciężką postać POChP. Częstość występowania zaburzeń depresyjnych w tej grupie chorych wynosi około 42-54% i jest około 2,5 razy wyższe niż osób zdrowych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń depresyjnych jest także wyższe u chorych w starszym wieku, częściej u kobiet niż u mężczyzn oraz w przypadku znacznego nasilenia objawów lub wcześniejszego występowania zaburzeń psychospołecznych. 

Problemy psychospołeczne, takie jak lęk czy depresja, mogą nasilać objawy odczuwane przez chorych na POChP, przede wszystkim duszność. Nieleczona depresja może pogłębiać brak sprawności fizycznej oraz chorobowość.   

Zaburzenia depresyjne a astma oskrzelowa

Zaburzenia depresyjne oraz lęk są także istotnym czynnikiem w przebiegu astmy oskrzelowej. Szacuje się, iż częstość występowania zaburzeń lękowych u osób chorych na ciężką postać astmy oskrzelowej wynosi prawie 70%, a zaburzenia depresyjne dotykają niemal połowy chorych. Stwierdzono istotny związek pomiędzy subiektywnym poczuciem duszności a subiektywnym odczuciem lęku u kobiet chorych na astmę oskrzelową. 

Wpływ choroby Covid-19 na stan emocjonalny pacjentów

 Covid-19 jest nową chorobą, która może wpływać nie tylko na ogólny stan zdrowia, ale także na zdrowie psychiczne. U większości ozdrowieńców w ciągu 8 tygodni następuje pełne wyzdrowienie, jednak u części osób stwierdzono występowanie stresu pourazowego, zaburzeń funkcji poznawczych, przewlekłego bólu, zaburzeń snu, duszności oraz zmęczenia.  Nie sposób nie zauważyć, że nowe czynniki stresowe, takie jak izolacja społeczna, fizyczny dystans, utrata zatrudnienia czy niepewność jutra znacząco wpływają na stan emocjonalny.

Leczenie depresji 

Celem leczenia depresji jest ustąpienie objawów u pacjentów i przywrócenie sposobu funkcjonowania na poziomie sprzed choroby. Terapia powinna być kompleksowa, czyli powinna obejmować zarówno farmakoterapię (właściwie dobrane leki przeciwdepresyjne) oraz psychoterapię i psychoedukację.

Rehabilitacja pulmonologiczna jako element wsparcia dla pacjentów 

Rehabilitacja pulmonologiczna z elementami edukacji zdrowotnej stanowi niezwykle cenne wsparcie dla pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, podczas gdy izolacja społeczna oraz brak wsparcia ze strony osób bliskich zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń psychospołecznych. Oferowana w rehabilitacji pulmonologicznej opieka personelu medycznego, kontakt z innymi chorymi, budowanie poczucia własnej skuteczności oraz lepsze zrozumienie własnej choroby poprzez edukację zdrowotną łagodzą nasilenie odczuć depresyjnych. Efekt ten może być wzmocniony poprzez wykorzystanie warunków środowiskowych: badania prowadzone w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka” wykazały istotne zmniejszenie nasilenie odczuć depresyjnych u chorych na POChP uczestniczących w programie 3-tygodniowej rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii. 

Jak skorzystać z rehabilitacji w podziemnym uzdrowisku?

Możliwości jest kilka. Można wybrać turnus leczniczy refundowany przez NFZ  lub skorzystać z pobytów odpłatnych. Nowością w ofercie jest program Rehabilitacja po Covid-19. Jego celem jest przede wszystkim usprawnienie pacjentów i poprawa ich jakości życia. 

Programy pobytów w wielickim uzdrowisku są przygotowane przez specjalistów w taki sposób, aby zagwarantować kuracjuszom maksymalne wykorzystanie z naturalnych walorów leczniczych kopalni. Jedyne w Polsce podziemne uzdrowisko to miejsce, w którym pacjenci mogą się również wyciszyć, oderwać od codziennych problemów, odstresować i zrelaksować.

 

Bibliografia 

1.         Cleland JA, Lee AJ, Hall S. Associations of depression and anxiety with gender, age, health-related quality of life and symptoms in primary care COPD patients. Fam Pract 2007; 24(3): 217-223.
2.         Kostrzon M, Sliwka A, Wloch T, i in. Subterranean Pulmonary Rehabilitation in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Adv Exp Med Biol 2019; 1176: 35-46. doi: 10.1007/5584_2019_354..
3.         Maurer J, Rebbapragada V, Borson S, i in. Anxiety and Depression in COPD: Current Understanding, Unanswered Questions, and Research Needs. Chest 2008; 134(4): 43S-56S.
4.         Medycyna Praktyczna. Borowiecka-Kluza J. Depresja; pobrane z: https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/69882,depresja; data pobrania 18.02.2021.
5.         Nici L, Donner C, Wouters E i in. American Thoracic Society / European Respiratory Society statement on pulmonary rehabilitation. Am J Respir Crit Care Med 2006; 173: 1390-1413.
6.         Nowobilski R, Furgał M, Czyż P i in. Psychopathology and Personality Factors Modify the Perception of Dyspnea in Asthmatics. J Asthma 2007; 44(3): 203-207.
7.         Potoczek A, Niżankowska-Mogilnicka E, Bochenek G, Szczeklik A. Ciężka POChP i płeć chorych a obecność doznanych urazów psychicznych. Psychiatr Pol 2008; 42(5): 719-730.
8.         Włoch T, Bromboszcz J. (red. wyd. pol.). Rehabilitacja pulmonologiczna. Wytyczne AACVPR do programów rehabilitacji pulmonologicznej. Wyd. Elipsa-Jaim. Kraków 2012.
 

Artykuły najnowsze

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne