Usługi Mechaniczne dla firm zewnętrznych

Dział Usług Mechanicznych Kopalni Soli „Wieliczka” Wsparcie Sp. z o.o. jest kontynuacją Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny Sp. z o.o., która istniała od 1998 r.

Wykonując głównie zadania powierzone nam przez Kopalnię Soli Wieliczka S.A, świadczymy również usługi dla firm zewnętrznych.

Posiadamy zróżnicowany park maszynowy począwszy od tokarek konwencjonalnych, frezarek pionowych i poziomych, wytaczarek, walcarek, gilotyn, szlifierki do płaszczyzn, po tokarkę numeryczną CNC.

Nasza infrastruktura obejmuje szeroki wachlarz wyspecjalizowanego sprzętu, który pozwala sprostać różnorodnym wymaganiom naszych klientów.

Czym się zajmujemy?

  • Wykonujemy usługi obróbki skrawaniem. Pracujemy na tokarkach konwencjonalnych, tokarce CNC, frezarkach, wytaczarkach, dłutownicy, szlifeirce do płaszczyzn.

  • Posiadamy uprawnienia do obsługi i konserwacji urządzeń dźwignicowych, wózków widłowych oraz urządzeń energetycznych grupy 1,2,3.

  • Wykonujemy usługi spawalnicze. Posiadamy urządzenia typu MiG, TiG, Plazma oraz butle acetylenowo-tlenowych.

  • Zajmujemy się wykonawstwem konstrukcji stalowych: zbiorników, pomostów, schodów, wygrodzeń, itp

  • Remontujemy maszyny i urządzenia, zajmujemy się certyfikowanym serwisem pomp kopalnianych typu P1Ba Ex.

Zapoznaj się z naszą ofertą