Usługi Mechaniczne dla firm zewnętrznych

Dział Usług Mechanicznych Kopalni Soli „Wieliczka” Wsparcie Sp. z o.o. jest kontynuacją Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny Sp. z o.o., która istniała od 1998 r.
Wykonując głównie zadania powierzone nam przez Kopalnię Soli Wieliczka S.A, świadczymy również usługi dla firm zewnętrznych.

Posiadamy zróżnicowany park maszynowy począwszy od tokarek konwencjonalnych, frezarek pionowych i poziomych, wytaczarek, walcarek, gilotyn, szlifierki do płaszczyzn, po tokarkę numeryczną CNC.
Nasza infrastruktura to wyspecjalizowany sprzęt, który pozwala sprostać różnorodnym wymaganiom naszych klientów.

Z przyjemnością podejmujemy się unikatowych przedsięwzięć. Realizujemy dedykowane projekty, wytwarzamy elementy nietypowe, często nie do zamówienia nigdzie indziej. Jesteśmy również przygotowani do hurtowych zleceń.

Czym się zajmujemy?

  • Wykonujemy usługi obróbki skrawaniem. Pracujemy na tokarkach konwencjonalnych, tokarce CNC, frezarkach, wytaczarkach, dłutownicy, szlifeirce do płaszczyzn.

  • Posiadamy uprawnienia do obsługi i konserwacji urządzeń dźwignicowych, wózków widłowych oraz urządzeń energetycznych grupy 1,2,3.

  • Wykonujemy usługi spawalnicze. Posiadamy urządzenia typu MiG, TiG, Plazma oraz butle acetylenowo-tlenowych.

  • Zajmujemy się wykonawstwem konstrukcji stalowych: zbiorników, pomostów, schodów, wygrodzeń, itp

  • Remontujemy maszyny i urządzenia, zajmujemy się certyfikowanym serwisem pomp przemysłowych.

  • Obsługujemy instalacje wodno-kanalizacyjne (także kompleksowo całych budynków). Czyścimy i dezynfekujemy jednostki klimatyzacyjne.

Dlaczego warto nas wybrać?

Bogate doświadczenie wyniesione z realizacji zadań dla Kopalni Soli „Wieliczka” sprawia, że jesteśmy wszechstronni i otwarci na wyzwania. Świadczymy usługi mechaniczne, górnicze, gospodarcze, dbamy o utrzymanie infrastruktury. W naszym portfolio znajduje się również kontrola różnego rodzaju instalacji. Prowadzimy nadzór nad urządzeniami poddozorowymi.

Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie na co dzień z powodzeniem mierzy się z potrzebami zakładu górniczego. Uczestniczymy w życiu firmy, która ma pod swoją opieką zabytek z Listy UNESCO, wykonuje zadania górnicze, a do ważnych sfer jej działalności należy organizacja i obsługa ruchu turystycznego na światowym poziomie.

Zapoznaj się z naszą ofertą