• Regulamin zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”, Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz Tężni Solankowej - 2024
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku
  Pobierz
 • Regulamin sprzedaży usług oferowanych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. - 2024
  Pobierz
 • Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2022 roku.
  Pobierz
 • Regulamin sprzedaży usług oferowanych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” Turystyka sp. z o.o. - 2024
  Pobierz
 • Regulamin wjazdu i parkowania pojazdów mechanicznych na parkingu przy ul. Dembowskiego 22 w Wieliczce
  Pobierz
 • Regulamin wjazdu i parkowania pojazdów mechanicznych na parkingu przy ul. Daniłowicza 10 w Wieliczce
  Pobierz
 • Regulamin automatycznej przechowalni bagażu Kopalni Soli „Wieliczka”
  Pobierz
 • Regulamin korzystania z klasycznego placu zabaw_2024
  Pobierz