Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

Organizacja zwiedzania

 • astma oskrzelowa
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • nawracające choroby nosa, zatok, gardła i krtani
 • przewlekłe zapalenia oskrzeli i płuc
 • schorzenia o podłożu alergicznym

Z wizyt uzdrowiskowych pod ziemią mogą skorzystać osoby dorosłe oraz dzieci od 4-go roku życia.
Leczenie mikroklimatem podziemnych komór solnych opiera się na wykorzystaniu mechanizmów adaptacyjnych organizmu człowieka, co wiąże się z stymulacją układu odpornościowego. Kształtowanie naturalnej odporności człowieka przebiega fazami. Dzieci powyżej 4-go roku życia są gotowe pod względem psychofizycznym do korzystania z tej metody.

Jak najbardziej! Szczególnie, jeśli chcesz odpocząć, zrelaksować się i odzyskać równowagę organizmu w warunkach subterraneoterapii (nowatorska metoda leczenia rozmaitych schorzeń układu oddechowego).

Pobyty odpłatne:

Pobyty refundowane przez NFZ:

Pobyty dla grup zorganizowanych:

Pobyty odpłatne:

W pierwszej kolejności należy podać planowany termin przyjazdu oraz liczbę osób. Następnie po sprawdzeniu dostępności terminu otrzymasz potwierdzenie rezerwacji lub propozycję zmiany daty przyjazdu. Rezerwacja gwarantowana jest w momencie wpłaty zaliczki w czasie wskazanym w potwierdzeniu.

Kontakt do Działu Sprzedaży:

tel. +48 12 278 75 12
tel. +48 12 278 75 04
e-mail: zdrowie@kopalnia.pl

W ramach refundacji NFZ:

Należy dostarczyć skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę (Rehabilitacja pulmonologiczna) lub pierwszego kontaktu (Leczenie uzdrowiskowe) osobiście, drogą pocztową lub e-mailem. Na 2 miesiące przed rozpoczęciem pobytu należy skontaktować się z Uzdrowiskiem, celem potwierdzenia terminu.

Informacja i rejestracja w ramach NFZ:

tel. +48 12 278 73 68
tel. +48 12 278 75 37
e-mail: uzdrowisko@kopalnia.pl

Pobierz druk skierowania, który dostępny jest: tutaj i poproś lekarza o wypełnienie tego dokumentu.
Skierowanie na Rehabilitację pulmonologiczną możesz uzyskać od lekarza specjalisty laryngologa, pulmonologa, chorób płuc i gruźlicy, alergologa, lekarza rehabilitacji medycznej lub pediatry.
Od lekarza pierwszego kontaktu możesz uzyskać skierowanie na Leczenie uzdrowiskowe.

Termin leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji pulmonologicznej ustala NFZ.

Należy dostarczyć aktualne wyniki badań:

 • mocz, morfologia (ważne 1 miesiąc)
 • RTG klatki piersiowej (ważne 2 lata)
 • EKG (ważne 3 miesiące)

Prosimy o zabranie ze sobą także:

 • dowodu osobistego
 • listy zażywanych leków
 • informacji o przebytym leczeniu szpitalnym i zabiegach operacyjnych (wypisy – do wglądu)
 • informacji o alergiach (jeśli występują)
 • kompletu aktualnych wyników badań (kserokopie, które zostaną włączone do dokumentacji medycznej Uzdrowiska)

Podczas kwalifikacji do pobytów 1 – 3 dniowych nie są wymagane badania lekarskie.

Przeciwwskazaniami do zjazdów są:

 • aktywna choroba nowotworowa lub przebyta przed upływem 5-letniej karencji
 • pierwotne lub wtórne niedobory odporności
 • choroby zakaźne w trakcie aktywności klinicznej, ostrej i przewlekłej (nosicielstwo nie jest przeciwwskazaniem)
 • poważne uszkodzenie narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne poruszanie się
 • ciężka niewydolność oddechowa i krążeniowa ograniczająca sprawność życiową do spoczynkowego trybu życia
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe m. in. w przebiegu chorób zakaźnych, urazów
 • niedawno (do 6 miesięcy) przebyty zabieg chirurgiczny lub uraz klatki piersiowej, jamy brzusznej, twarzoczaszki, mózgu lub okolic gałki ocznej
 • niedawno (do 6 miesięcy) przebyty zawał serca lub udar mózgu
 • tętniaki naczyń mózgowych i aorty
 • ciężkie wady zastawkowe serca
 • zdiagnozowane zaburzenia rytmu serca grożące utratą przytomności
 • nieregulowane lekami nadciśnienie tętnicze, skazy krwotoczne
 • choroby psychiczne zwłaszcza klaustrofobia
 • choroby reumatyczne przebiegające z zajęciem układu kostno-stawowego
 • padaczka przebiegająca w formie napadów ogniskowych z zaburzeniami świadomości oraz napadów ogniskowych przechodzących w obustronnie toniczno-kloniczne
 • ciąża

Decydując się na ofertę, oświadczasz, że zapoznałeś się z przeciwwskazaniami do przebywania w solnych wyrobiskach Kopalni.

 • badania lekarskie kwalifikacyjne,
 • 15 sześciogodzinnych wizyt uzdrowiskowych w komorze leczniczej, w trybie dziennym,
 • 3 dwunastogodzinnych wizyt uzdrowiskowych, w trybie nocnym, w Komorze Stajnia Gór Wschodnich,
 • leczenie w warunkach subterraneoterapii,
 • opiekę lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty.
 • badania lekarskie kwalifikacyjne,
 • 14-24 2,5-godzinnych wizyt uzdrowiskowych w komorze leczniczej, w trybie dziennym,
 • rehabilitację pulmonologiczną w warunkach subterraneoterapii,
 • opieka lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty.

Za dodatkową opłatą można skorzystać z:

 • noclegów w Hotelu Grand Sal****, położonym na terenie Kopalni,
 • obiadokolacji w restauracji Hotelu Grand Sal**** oraz lunch pakietów,
 • transferu z Dworca Głównego w Krakowie lub Lotniska Kraków - Balice w obie strony.

Dzieci do ukończenia 16-go roku życiu mogą zjechać do kopalni jedynie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
Osoba dorosła będąca na pobycie rehabilitacyjno-leczniczym może jednocześnie być opiekunem dziecka do 16 lat.

Dzieci do 16-go roku życia mogą zjechać pod ziemię jedynie w towarzystwie opiekuna.
Jeżeli opiekun nie posiada skierowania do leczenia w Uzdrowisku, to korzysta z odpłatnego pobytu.


Jakie schorzenia leczy się w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”?
 • astma oskrzelowa
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • nawracające choroby nosa, zatok, gardła i krtani
 • przewlekłe zapalenia oskrzeli i płuc
 • schorzenia o podłożu alergicznym
Kto może skorzystać z leczenia w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”?

Z wizyt uzdrowiskowych pod ziemią mogą skorzystać osoby dorosłe oraz dzieci od 4-go roku życia.
Leczenie mikroklimatem podziemnych komór solnych opiera się na wykorzystaniu mechanizmów adaptacyjnych organizmu człowieka, co wiąże się z stymulacją układu odpornościowego. Kształtowanie naturalnej odporności człowieka przebiega fazami. Dzieci powyżej 4-go roku życia są gotowe pod względem psychofizycznym do korzystania z tej metody.

Czy mogę skorzystać z Uzdrowiska, jeśli jestem zdrowy?

Jak najbardziej! Szczególnie, jeśli chcesz odpocząć, zrelaksować się i odzyskać równowagę organizmu w warunkach subterraneoterapii (nowatorska metoda leczenia rozmaitych schorzeń układu oddechowego).

Jakie formy leczenia w Kopalni oferuje Uzdrowisko?

Pobyty odpłatne:

Pobyty refundowane przez NFZ:

Pobyty dla grup zorganizowanych:

Jakie kroki muszę wykonać, aby rozpocząć leczenie pod ziemią?

Pobyty odpłatne:

W pierwszej kolejności należy podać planowany termin przyjazdu oraz liczbę osób. Następnie po sprawdzeniu dostępności terminu otrzymasz potwierdzenie rezerwacji lub propozycję zmiany daty przyjazdu. Rezerwacja gwarantowana jest w momencie wpłaty zaliczki w czasie wskazanym w potwierdzeniu.

Kontakt do Działu Sprzedaży:

tel. +48 12 278 75 12
tel. +48 12 278 75 04
e-mail: zdrowie@kopalnia.pl

W ramach refundacji NFZ:

Należy dostarczyć skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę (Rehabilitacja pulmonologiczna) lub pierwszego kontaktu (Leczenie uzdrowiskowe) osobiście, drogą pocztową lub e-mailem. Na 2 miesiące przed rozpoczęciem pobytu należy skontaktować się z Uzdrowiskiem, celem potwierdzenia terminu.

Informacja i rejestracja w ramach NFZ:

tel. +48 12 278 73 68
tel. +48 12 278 75 37
e-mail: uzdrowisko@kopalnia.pl
Gdzie mogę uzyskać skierowanie na pobyt refundowany przez NFZ?

Pobierz druk skierowania, który dostępny jest: tutaj i poproś lekarza o wypełnienie tego dokumentu.
Skierowanie na Rehabilitację pulmonologiczną możesz uzyskać od lekarza specjalisty laryngologa, pulmonologa, chorób płuc i gruźlicy, alergologa, lekarza rehabilitacji medycznej lub pediatry.
Od lekarza pierwszego kontaktu możesz uzyskać skierowanie na Leczenie uzdrowiskowe.

Jaki jest czas oczekiwania w przypadku świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia?

Termin leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji pulmonologicznej ustala NFZ.

Co muszę mieć ze sobą w czasie kwalifikacji do pobytu w Uzdrowisku Kopalni Soli „Wieliczka”?

Należy dostarczyć aktualne wyniki badań:

 • mocz, morfologia (ważne 1 miesiąc)
 • RTG klatki piersiowej (ważne 2 lata)
 • EKG (ważne 3 miesiące)

Prosimy o zabranie ze sobą także:

 • dowodu osobistego
 • listy zażywanych leków
 • informacji o przebytym leczeniu szpitalnym i zabiegach operacyjnych (wypisy – do wglądu)
 • informacji o alergiach (jeśli występują)
 • kompletu aktualnych wyników badań (kserokopie, które zostaną włączone do dokumentacji medycznej Uzdrowiska)

Podczas kwalifikacji do pobytów 1 – 3 dniowych nie są wymagane badania lekarskie.

Czy są przeciwwskazania do zjazdów?

Przeciwwskazaniami do zjazdów są:

 • aktywna choroba nowotworowa lub przebyta przed upływem 5-letniej karencji
 • pierwotne lub wtórne niedobory odporności
 • choroby zakaźne w trakcie aktywności klinicznej, ostrej i przewlekłej (nosicielstwo nie jest przeciwwskazaniem)
 • poważne uszkodzenie narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne poruszanie się
 • ciężka niewydolność oddechowa i krążeniowa ograniczająca sprawność życiową do spoczynkowego trybu życia
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe m. in. w przebiegu chorób zakaźnych, urazów
 • niedawno (do 6 miesięcy) przebyty zabieg chirurgiczny lub uraz klatki piersiowej, jamy brzusznej, twarzoczaszki, mózgu lub okolic gałki ocznej
 • niedawno (do 6 miesięcy) przebyty zawał serca lub udar mózgu
 • tętniaki naczyń mózgowych i aorty
 • ciężkie wady zastawkowe serca
 • zdiagnozowane zaburzenia rytmu serca grożące utratą przytomności
 • nieregulowane lekami nadciśnienie tętnicze, skazy krwotoczne
 • choroby psychiczne zwłaszcza klaustrofobia
 • choroby reumatyczne przebiegające z zajęciem układu kostno-stawowego
 • padaczka przebiegająca w formie napadów ogniskowych z zaburzeniami świadomości oraz napadów ogniskowych przechodzących w obustronnie toniczno-kloniczne
 • ciąża

Decydując się na ofertę, oświadczasz, że zapoznałeś się z przeciwwskazaniami do przebywania w solnych wyrobiskach Kopalni.

Jakie świadczenia otrzymuje się w ramach Leczniczego uzdrowiskowego?
 • badania lekarskie kwalifikacyjne,
 • 15 sześciogodzinnych wizyt uzdrowiskowych w komorze leczniczej, w trybie dziennym,
 • 3 dwunastogodzinnych wizyt uzdrowiskowych, w trybie nocnym, w Komorze Stajnia Gór Wschodnich,
 • leczenie w warunkach subterraneoterapii,
 • opiekę lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty.
Jakie świadczenia otrzymuje się w ramach Rehabilitacji pulmonologicznej?
 • badania lekarskie kwalifikacyjne,
 • 14-24 2,5-godzinnych wizyt uzdrowiskowych w komorze leczniczej, w trybie dziennym,
 • rehabilitację pulmonologiczną w warunkach subterraneoterapii,
 • opieka lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty.
Czy Uzdrowisko zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, transfer?

Za dodatkową opłatą można skorzystać z:

 • noclegów w Hotelu Grand Sal****, położonym na terenie Kopalni,
 • obiadokolacji w restauracji Hotelu Grand Sal**** oraz lunch pakietów,
 • transferu z Dworca Głównego w Krakowie lub Lotniska Kraków - Balice w obie strony.
Czy dziecko może zjeżdżać pod ziemię samo?

Dzieci do ukończenia 16-go roku życiu mogą zjechać do kopalni jedynie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
Osoba dorosła będąca na pobycie rehabilitacyjno-leczniczym może jednocześnie być opiekunem dziecka do 16 lat.

Czy opiekunowie osób, które korzystają z Uzdrowiska w ramach NFZ, zjeżdżają odpłatnie?

Dzieci do 16-go roku życia mogą zjechać pod ziemię jedynie w towarzystwie opiekuna.
Jeżeli opiekun nie posiada skierowania do leczenia w Uzdrowisku, to korzysta z odpłatnego pobytu.

Na trasie


Jakie schorzenia leczy się w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”?
 • astma oskrzelowa
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • nawracające choroby nosa, zatok, gardła i krtani
 • przewlekłe zapalenia oskrzeli i płuc
 • schorzenia o podłożu alergicznym
Kto może skorzystać z leczenia w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”?

Z wizyt uzdrowiskowych pod ziemią mogą skorzystać osoby dorosłe oraz dzieci od 4-go roku życia.
Leczenie mikroklimatem podziemnych komór solnych opiera się na wykorzystaniu mechanizmów adaptacyjnych organizmu człowieka, co wiąże się z stymulacją układu odpornościowego. Kształtowanie naturalnej odporności człowieka przebiega fazami. Dzieci powyżej 4-go roku życia są gotowe pod względem psychofizycznym do korzystania z tej metody.

Czy mogę skorzystać z Uzdrowiska, jeśli jestem zdrowy?

Jak najbardziej! Szczególnie, jeśli chcesz odpocząć, zrelaksować się i odzyskać równowagę organizmu w warunkach subterraneoterapii (nowatorska metoda leczenia rozmaitych schorzeń układu oddechowego).

Jakie formy leczenia w Kopalni oferuje Uzdrowisko?

Pobyty odpłatne:

Pobyty refundowane przez NFZ:

Pobyty dla grup zorganizowanych:

Jakie kroki muszę wykonać, aby rozpocząć leczenie pod ziemią?

Pobyty odpłatne:

W pierwszej kolejności należy podać planowany termin przyjazdu oraz liczbę osób. Następnie po sprawdzeniu dostępności terminu otrzymasz potwierdzenie rezerwacji lub propozycję zmiany daty przyjazdu. Rezerwacja gwarantowana jest w momencie wpłaty zaliczki w czasie wskazanym w potwierdzeniu.

Kontakt do Działu Sprzedaży:

tel. +48 12 278 75 12
tel. +48 12 278 75 04
e-mail: zdrowie@kopalnia.pl

W ramach refundacji NFZ:

Należy dostarczyć skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę (Rehabilitacja pulmonologiczna) lub pierwszego kontaktu (Leczenie uzdrowiskowe) osobiście, drogą pocztową lub e-mailem. Na 2 miesiące przed rozpoczęciem pobytu należy skontaktować się z Uzdrowiskiem, celem potwierdzenia terminu.

Informacja i rejestracja w ramach NFZ:

tel. +48 12 278 73 68
tel. +48 12 278 75 37
e-mail: uzdrowisko@kopalnia.pl
Gdzie mogę uzyskać skierowanie na pobyt refundowany przez NFZ?

Pobierz druk skierowania, który dostępny jest: tutaj i poproś lekarza o wypełnienie tego dokumentu.
Skierowanie na Rehabilitację pulmonologiczną możesz uzyskać od lekarza specjalisty laryngologa, pulmonologa, chorób płuc i gruźlicy, alergologa, lekarza rehabilitacji medycznej lub pediatry.
Od lekarza pierwszego kontaktu możesz uzyskać skierowanie na Leczenie uzdrowiskowe.

Jaki jest czas oczekiwania w przypadku świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia?

Termin leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji pulmonologicznej ustala NFZ.

Co muszę mieć ze sobą w czasie kwalifikacji do pobytu w Uzdrowisku Kopalni Soli „Wieliczka”?

Należy dostarczyć aktualne wyniki badań:

 • mocz, morfologia (ważne 1 miesiąc)
 • RTG klatki piersiowej (ważne 2 lata)
 • EKG (ważne 3 miesiące)

Prosimy o zabranie ze sobą także:

 • dowodu osobistego
 • listy zażywanych leków
 • informacji o przebytym leczeniu szpitalnym i zabiegach operacyjnych (wypisy – do wglądu)
 • informacji o alergiach (jeśli występują)
 • kompletu aktualnych wyników badań (kserokopie, które zostaną włączone do dokumentacji medycznej Uzdrowiska)

Podczas kwalifikacji do pobytów 1 – 3 dniowych nie są wymagane badania lekarskie.

Czy są przeciwwskazania do zjazdów?

Przeciwwskazaniami do zjazdów są:

 • aktywna choroba nowotworowa lub przebyta przed upływem 5-letniej karencji
 • pierwotne lub wtórne niedobory odporności
 • choroby zakaźne w trakcie aktywności klinicznej, ostrej i przewlekłej (nosicielstwo nie jest przeciwwskazaniem)
 • poważne uszkodzenie narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne poruszanie się
 • ciężka niewydolność oddechowa i krążeniowa ograniczająca sprawność życiową do spoczynkowego trybu życia
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe m. in. w przebiegu chorób zakaźnych, urazów
 • niedawno (do 6 miesięcy) przebyty zabieg chirurgiczny lub uraz klatki piersiowej, jamy brzusznej, twarzoczaszki, mózgu lub okolic gałki ocznej
 • niedawno (do 6 miesięcy) przebyty zawał serca lub udar mózgu
 • tętniaki naczyń mózgowych i aorty
 • ciężkie wady zastawkowe serca
 • zdiagnozowane zaburzenia rytmu serca grożące utratą przytomności
 • nieregulowane lekami nadciśnienie tętnicze, skazy krwotoczne
 • choroby psychiczne zwłaszcza klaustrofobia
 • choroby reumatyczne przebiegające z zajęciem układu kostno-stawowego
 • padaczka przebiegająca w formie napadów ogniskowych z zaburzeniami świadomości oraz napadów ogniskowych przechodzących w obustronnie toniczno-kloniczne
 • ciąża

Decydując się na ofertę, oświadczasz, że zapoznałeś się z przeciwwskazaniami do przebywania w solnych wyrobiskach Kopalni.

Jakie świadczenia otrzymuje się w ramach Leczniczego uzdrowiskowego?
 • badania lekarskie kwalifikacyjne,
 • 15 sześciogodzinnych wizyt uzdrowiskowych w komorze leczniczej, w trybie dziennym,
 • 3 dwunastogodzinnych wizyt uzdrowiskowych, w trybie nocnym, w Komorze Stajnia Gór Wschodnich,
 • leczenie w warunkach subterraneoterapii,
 • opiekę lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty.
Jakie świadczenia otrzymuje się w ramach Rehabilitacji pulmonologicznej?
 • badania lekarskie kwalifikacyjne,
 • 14-24 2,5-godzinnych wizyt uzdrowiskowych w komorze leczniczej, w trybie dziennym,
 • rehabilitację pulmonologiczną w warunkach subterraneoterapii,
 • opieka lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty.
Czy Uzdrowisko zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, transfer?

Za dodatkową opłatą można skorzystać z:

 • noclegów w Hotelu Grand Sal****, położonym na terenie Kopalni,
 • obiadokolacji w restauracji Hotelu Grand Sal**** oraz lunch pakietów,
 • transferu z Dworca Głównego w Krakowie lub Lotniska Kraków - Balice w obie strony.
Czy dziecko może zjeżdżać pod ziemię samo?

Dzieci do ukończenia 16-go roku życiu mogą zjechać do kopalni jedynie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
Osoba dorosła będąca na pobycie rehabilitacyjno-leczniczym może jednocześnie być opiekunem dziecka do 16 lat.

Czy opiekunowie osób, które korzystają z Uzdrowiska w ramach NFZ, zjeżdżają odpłatnie?

Dzieci do 16-go roku życia mogą zjechać pod ziemię jedynie w towarzystwie opiekuna.
Jeżeli opiekun nie posiada skierowania do leczenia w Uzdrowisku, to korzysta z odpłatnego pobytu.

Bezpieczeństwo


Jakie schorzenia leczy się w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”?
 • astma oskrzelowa
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • nawracające choroby nosa, zatok, gardła i krtani
 • przewlekłe zapalenia oskrzeli i płuc
 • schorzenia o podłożu alergicznym
Kto może skorzystać z leczenia w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”?

Z wizyt uzdrowiskowych pod ziemią mogą skorzystać osoby dorosłe oraz dzieci od 4-go roku życia.
Leczenie mikroklimatem podziemnych komór solnych opiera się na wykorzystaniu mechanizmów adaptacyjnych organizmu człowieka, co wiąże się z stymulacją układu odpornościowego. Kształtowanie naturalnej odporności człowieka przebiega fazami. Dzieci powyżej 4-go roku życia są gotowe pod względem psychofizycznym do korzystania z tej metody.

Czy mogę skorzystać z Uzdrowiska, jeśli jestem zdrowy?

Jak najbardziej! Szczególnie, jeśli chcesz odpocząć, zrelaksować się i odzyskać równowagę organizmu w warunkach subterraneoterapii (nowatorska metoda leczenia rozmaitych schorzeń układu oddechowego).

Jakie formy leczenia w Kopalni oferuje Uzdrowisko?

Pobyty odpłatne:

Pobyty refundowane przez NFZ:

Pobyty dla grup zorganizowanych:

Jakie kroki muszę wykonać, aby rozpocząć leczenie pod ziemią?

Pobyty odpłatne:

W pierwszej kolejności należy podać planowany termin przyjazdu oraz liczbę osób. Następnie po sprawdzeniu dostępności terminu otrzymasz potwierdzenie rezerwacji lub propozycję zmiany daty przyjazdu. Rezerwacja gwarantowana jest w momencie wpłaty zaliczki w czasie wskazanym w potwierdzeniu.

Kontakt do Działu Sprzedaży:

tel. +48 12 278 75 12
tel. +48 12 278 75 04
e-mail: zdrowie@kopalnia.pl

W ramach refundacji NFZ:

Należy dostarczyć skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę (Rehabilitacja pulmonologiczna) lub pierwszego kontaktu (Leczenie uzdrowiskowe) osobiście, drogą pocztową lub e-mailem. Na 2 miesiące przed rozpoczęciem pobytu należy skontaktować się z Uzdrowiskiem, celem potwierdzenia terminu.

Informacja i rejestracja w ramach NFZ:

tel. +48 12 278 73 68
tel. +48 12 278 75 37
e-mail: uzdrowisko@kopalnia.pl
Gdzie mogę uzyskać skierowanie na pobyt refundowany przez NFZ?

Pobierz druk skierowania, który dostępny jest: tutaj i poproś lekarza o wypełnienie tego dokumentu.
Skierowanie na Rehabilitację pulmonologiczną możesz uzyskać od lekarza specjalisty laryngologa, pulmonologa, chorób płuc i gruźlicy, alergologa, lekarza rehabilitacji medycznej lub pediatry.
Od lekarza pierwszego kontaktu możesz uzyskać skierowanie na Leczenie uzdrowiskowe.

Jaki jest czas oczekiwania w przypadku świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia?

Termin leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji pulmonologicznej ustala NFZ.

Co muszę mieć ze sobą w czasie kwalifikacji do pobytu w Uzdrowisku Kopalni Soli „Wieliczka”?

Należy dostarczyć aktualne wyniki badań:

 • mocz, morfologia (ważne 1 miesiąc)
 • RTG klatki piersiowej (ważne 2 lata)
 • EKG (ważne 3 miesiące)

Prosimy o zabranie ze sobą także:

 • dowodu osobistego
 • listy zażywanych leków
 • informacji o przebytym leczeniu szpitalnym i zabiegach operacyjnych (wypisy – do wglądu)
 • informacji o alergiach (jeśli występują)
 • kompletu aktualnych wyników badań (kserokopie, które zostaną włączone do dokumentacji medycznej Uzdrowiska)

Podczas kwalifikacji do pobytów 1 – 3 dniowych nie są wymagane badania lekarskie.

Czy są przeciwwskazania do zjazdów?

Przeciwwskazaniami do zjazdów są:

 • aktywna choroba nowotworowa lub przebyta przed upływem 5-letniej karencji
 • pierwotne lub wtórne niedobory odporności
 • choroby zakaźne w trakcie aktywności klinicznej, ostrej i przewlekłej (nosicielstwo nie jest przeciwwskazaniem)
 • poważne uszkodzenie narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne poruszanie się
 • ciężka niewydolność oddechowa i krążeniowa ograniczająca sprawność życiową do spoczynkowego trybu życia
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe m. in. w przebiegu chorób zakaźnych, urazów
 • niedawno (do 6 miesięcy) przebyty zabieg chirurgiczny lub uraz klatki piersiowej, jamy brzusznej, twarzoczaszki, mózgu lub okolic gałki ocznej
 • niedawno (do 6 miesięcy) przebyty zawał serca lub udar mózgu
 • tętniaki naczyń mózgowych i aorty
 • ciężkie wady zastawkowe serca
 • zdiagnozowane zaburzenia rytmu serca grożące utratą przytomności
 • nieregulowane lekami nadciśnienie tętnicze, skazy krwotoczne
 • choroby psychiczne zwłaszcza klaustrofobia
 • choroby reumatyczne przebiegające z zajęciem układu kostno-stawowego
 • padaczka przebiegająca w formie napadów ogniskowych z zaburzeniami świadomości oraz napadów ogniskowych przechodzących w obustronnie toniczno-kloniczne
 • ciąża

Decydując się na ofertę, oświadczasz, że zapoznałeś się z przeciwwskazaniami do przebywania w solnych wyrobiskach Kopalni.

Jakie świadczenia otrzymuje się w ramach Leczniczego uzdrowiskowego?
 • badania lekarskie kwalifikacyjne,
 • 15 sześciogodzinnych wizyt uzdrowiskowych w komorze leczniczej, w trybie dziennym,
 • 3 dwunastogodzinnych wizyt uzdrowiskowych, w trybie nocnym, w Komorze Stajnia Gór Wschodnich,
 • leczenie w warunkach subterraneoterapii,
 • opiekę lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty.
Jakie świadczenia otrzymuje się w ramach Rehabilitacji pulmonologicznej?
 • badania lekarskie kwalifikacyjne,
 • 14-24 2,5-godzinnych wizyt uzdrowiskowych w komorze leczniczej, w trybie dziennym,
 • rehabilitację pulmonologiczną w warunkach subterraneoterapii,
 • opieka lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty.
Czy Uzdrowisko zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, transfer?

Za dodatkową opłatą można skorzystać z:

 • noclegów w Hotelu Grand Sal****, położonym na terenie Kopalni,
 • obiadokolacji w restauracji Hotelu Grand Sal**** oraz lunch pakietów,
 • transferu z Dworca Głównego w Krakowie lub Lotniska Kraków - Balice w obie strony.
Czy dziecko może zjeżdżać pod ziemię samo?

Dzieci do ukończenia 16-go roku życiu mogą zjechać do kopalni jedynie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
Osoba dorosła będąca na pobycie rehabilitacyjno-leczniczym może jednocześnie być opiekunem dziecka do 16 lat.

Czy opiekunowie osób, które korzystają z Uzdrowiska w ramach NFZ, zjeżdżają odpłatnie?

Dzieci do 16-go roku życia mogą zjechać pod ziemię jedynie w towarzystwie opiekuna.
Jeżeli opiekun nie posiada skierowania do leczenia w Uzdrowisku, to korzysta z odpłatnego pobytu.

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne