Kontakt

 

Dział Informacji:

informacja (replaceMe) kopalnia.pl             +48 12 278 73 02  +48 12 278 73 33
+48 12 278 73 66

Dział Rezerwacji:

Nadszybie Szybu Daniłowicza
Rezerwacja dla grup zorganizowanych
Trasa turystyczna

Rezerwacje przyjmujemy drogą elektroniczną:

rezerwacja (replaceMe) kopalnia.pl               +48 12 278 75 45

 

   
Nadszybie Szybu Regis
Rezerwacja dla grup zorganizowanych
Trasa górnicza. 

trasa.gornicza (replaceMe) kopalnia.pl        +48 12 278 75 70

 

  


Biuro Sprzedaży w Krakowie:


ul. Wiślna 12a
31 - 007 Kraków

w godzinach pracy biura

         

  
+48 12 426 20 50

  +48 12 426 20 51

biuro.promocji (replaceMe) kopalnia.pl
Dział Marketingu i Komunikacji

 
marketing (replaceMe) kopalnia.pl

 
+48 12 278 73 12

 
 +48 12 278 73 13 

Dział Organizacji Imprez

imprezy (replaceMe) kopalnia.pl +48 12 278 73 92  +48 12 278 73 93
+48 12 278 73 72 

Dział Gastronomii

gastronomia (replaceMe) kopalnia.pl +48 12 278 73 24  +48 12 278 73 25 

Dział Handlu

handel (replaceMe) kopalnia.pl

+48 12 278 73 30

+48 12 278 73 18

 +48 12 278 73 30 

Biuro prasowe

(Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.)

biuroprasowe (replaceMe) kopalnia.pl

+48 12 278 73 71


Rzecznik prasowy
(Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.)

biuroprasowe (replaceMe) kopalnia.pl

+48 12 278 73 71


 

 

Biuro Spółki

anna.dziewonska (replaceMe) kopalnia.pl +48 12 278 73 73 +48 12 278 73 80 

Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka”

uzdrowisko (replaceMe) kopalnia.pl +48 12 278 75 37
      +48 12 278 73 68
 +48 12 288 27 73 

Hotel Grand Sal****

hotel (replaceMe) kopalnia.pl +48 12 289 81 10  +48 12 281 44 55 

Sekretariat

sekretariat (replaceMe) kopalnia.pl +48 12 278 73 75  +48 12 278 73 80
 

Prawie wszystkie podziemne trasy rozpoczynają się w szybie Daniłowicza, który znaleźć można w kompleksie budynków Kopalni Soli „Wieliczka”. Wyjątek stanowią:  Trasa górnicza i wyprawa  Tajemnice  Wielickiej Kopalni - zwiedzanie tych obu tras  rozpoczyna się z szybu Regis, położonego w samym centrum Wieliczki.


Szyb Daniłowicza

Kopalnia Soli „Wieliczka”
Trasa turystyczna 
ul. Daniłowicza 10
Wieliczka, Polska

Współrzędne GPS: N49°58,966' E020°03,374'

Szyb Regis

Kopalnia Soli „Wieliczka”
Trasa górnicza 
Plac Kościuszki 9
Wieliczka, Polska

Współrzędne GPS: N49°59,092' E020°03,399'


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o., Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o., nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Łukasz Zegarek, z którym można skontaktować się poprzez mail iod@kopalnia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – poprzez umożliwienie kontaktu z administratorem danych i udzieleniem przez niego odpowiedzi, za pośrednictwem kontaktu mailowego.
 4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą:
  • firmy z branży IT w zakresie obsługi informatycznej portalu https://www.kopalnia.pl, jako podmioty przetwarzające,
  • agencje interaktywne w zakresie dostępu do portalu https://www.kopalnia.pl, jako podmioty przetwarzające,
  • Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., jako podmiot przetwarzający.
 5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez kontakt mailowy, nie dłużej jednak niż 10 lat.
 6. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  2. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  3. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  5. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym profilowania (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi przez Administratora Danych.
 9. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 
Światowe dziedzictwo


  facebook

  Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne.

  Nie pokazuj więcej tego powiadomienia