Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

DOSTAWA RZUTNIKA

Postępowanie zamknięte

Dodano: 10.06.2019

Kopalnia Soli „Wieliczka”

Zamówienia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA DOSTAWĘ
RZUTNIKA LASEROWEGO NEC PA803UL Z OBIEKTYWEM NP41ZL

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000030908, kapitał zakładowy 810.000,00 zł
tel. Sekretariat 12 278 73 75

II. OKREŚLENIE TRYBU POSTĘPOWANIA

Przetarg otwarty na podstawie Regulaminu udzielania zamówień ze środków własnych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. na usługi, dostawy, roboty budowlane lub roboty górnicze.

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ZAMÓWIEN

http://www.kopalnia.pl, zakładka „Zamówienia"

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa Rzutnika Laserowego NEC PA803UL
z obiektywem NP41ZL

IV.PRACOWNICY UPOWAŻNIENI DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W sprawach merytorycznych:
Grażyna Wandas-Kołodziej– Dział Organizacji Imprez, Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o. o, Tel.: (12) 278 73 27, e-mail: grazyna.wandas@kopalnia.pl
2. W sprawach merytorycznych i proceduralnych:
Biuro Spółki – tel.: (12) 278 73 73, e-mail: anna.dziewonska@kopalnia.pl, sekretariat@kopalnia.pl, Anna Dziewońska, Małgorzata Ferlag – tel.: (12) 278 73 73,

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Składanie ofert do dnia 19.06.2019 r. godz. 13:00
Kopalnia Soli „Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, Park Kingi 10, Sekretariat, tel. (12) 278 73 75
Otwarcie ofert w dniu 19.06.2019 r. o godz. 13:15 w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. – Sala Konferencyjna (II piętro).
Wieliczka, dnia 11.06.2019 r.

Artykuły podobne

  • RENOWACJA PODŁÓG W KOMORZE WISŁA

    Postępowanie zamknięte

    23.10.2019
    OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA WYKONANIE RENOWACJI PODŁÓG W KOMORZE WISŁA I PODŁUŻNI WISŁA NA POZIOMIE IIn-III KAZANÓW W KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne