Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

DOSTAWA OBWARZANKÓW KRAKOWSKICH

Postępowanie zamknięte

Dodano: 28.02.2019

Kopalnia Soli „Wieliczka”

Zamówienia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA DOSTAWĘ OBWARZANKÓW KRAKOWSKICH

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000030908, kapitał zakładowy 810.000,00 zł
tel. Sekretariat 12 278 73 75

II. OKREŚLENIE TRYBU POSTĘPOWANIA

Przetarg otwarty na podstawie Regulaminu udzielania zamówień ze środków własnych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. na usługi, dostawy, roboty budowlane lub roboty górnicze.

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

http://www.kopalnia.pl, zakładka „Zamówienia"

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa obwarzanków krakowskich.

IV.PRACOWNICY UPOWAŻNIENI DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W sprawach merytorycznych:
Marcin Mlostek – Dział Usług Gastronomicznych, Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o,
Tel.: (12) 278 73 27,
e-mail: marcin.mlostek@kopalnia.pl
2. W sprawach merytorycznych i proceduralnych:
Biuro Spółki – tel.: (12) 278 73 73,
e-mail: sekretariat@kopalnia.pl,
Anna Dziewońska, Małgorzata Ferlag – tel.: (12) 278 73 73,

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Składanie ofert do dnia 8.03.2019 r. godz. 12:00
Kopalnia Soli „Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, Park Kingi 10, Sekretariat, tel. (12) 278 73 75
Otwarcie ofert w dniu 8.03.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. – Sala Konferencyjna (II piętro).
Wieliczka, dnia 1.03.2019 r.

Artykuły podobne

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne