Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Postępowanie otwarte

Dodano: 21.07.2020

Kopalnia Soli „Wieliczka”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA 
DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

 

I . NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.

32-020 Wieliczka, Park Kingi 10

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy 
KRS 0000030908, kapitał zakładowy 810.000,00 zł

Tel. Sekretariat:  +48 12 278 73 75

 

II. OKREŚLENIE TRYBU PRZETARGU

Przetarg otwarty na podstawie Regulaminu udzielania zamówień ze środków własnych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. na usługi, dostawy, roboty budowlane lub roboty górnicze.

 

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

http://www.kopalnia.pl,  zakładka "Zamówienia"

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa artykułów biurowych”

 

IV.PRACOWNICY UPOWAŻNIENI DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI

W sprawach merytorycznych i proceduralnych:

Biuro Spółki – e-mail: sekretariat@kopalnia.pl, anna.dziewonska@kopalnia.pl 

 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Składanie ofert do dnia 30.07.2020 r., godz. 12:00

Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, Park Kingi 10, Sekretariat, tel.(12) 278-73-75

Otwarcie ofert w dniu 30.07.2020 r., godz. 12:30 w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. – Wieliczka, Park Kingi 10, Sala Konferencyjna (II piętro).

Wieliczka, dnia 21.07.2020 r.

 • Pobierz
  Formularz ofertowy - Załacznik nr 5
  Pobierz
 • Pobierz
  Formularz ofertowy
  Pobierz
 • Pobierz
  Oświadczenie - Załącznik nr 3
  Pobierz
 • Pobierz
  Wykaz dostaw - Załącznik nr 4
  Pobierz
 • Pobierz
  Wzór umowy - Załacznik nr 2
  Pobierz
 • Pobierz
  Załacznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy
  Pobierz
 • Pobierz
  Specyfikacja zamówienia
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 1 - zmiana na dzień 24.07.2020
  Pobierz
 • Pobierz
  Zmiana do SIWZ na dzień 24.07.2020
  Pobierz
 • Pobierz
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Pobierz
Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne