Praca

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. prześlij na adres praca (replaceMe) kopalnia.pl swoje CV wraz z listem motywacyjnym. Pamiętaj aby w dokumentach zawrzeć klauzulę:
 
Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych – Kopalnię Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji.


Chcesz doąłczyć do naszego zespołu?
Wybierz stanowisko, które Cię interesuje:

  
  


Pokojówki / Pracownika służby piętra

Hotel Grand Sal 4* - Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.
 
Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna odpowiada za obsługę i rozwój działalności turystycznej, prowadzi także działalność handlową, gastronomiczną i usługową oraz organizujemy kilkaset imprez i wydarzeń kulturalnych rocznie. W ramach naszej firmy działa również Hotel Grand Sal 4* oraz podziemne uzdrowisko. W roku 2017 mieliśmy zaszczyt gościć w naszych podziemiach ponad 1,7 mln Turystów z całego Świata.
 
Jesteśmy wizytówką Polski na Świecie, firmą łączącą tradycję z nowoczesnością. Naszym najważniejszym celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń pomnika historii i kultury, unikalnego zabytku, który jako jeden z pierwszych dwunastu został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
 
Do naszego zespołu w Hotelu Grand Sal 4* poszukujemy osoby do pracy na stanowisko:
 

pokojówki / pracownika służby piętra

 
Do twoich zadań należeć będzie:
 
zapewnienie czystości i porządku w pokojach, łazienkach i innych pomieszczeniach znajdujących się w Hotelu, zgodnie ze standardami obiektu
 
Dlatego poszukujemy osób:

 • zaangażowanych i odpowiedzialnych, zwracających uwagę na czystość i higienę pracy
 • zainteresowanych docelowo dłuższą współpracą
 • dyspozycyjnych, ponieważ praca możliwa jest również w weekendy
 • mile widziane osoby z doświadczeniem i podstawową znajomością języka angielskiego

 
Oferujemy:
 
zatrudnienie w ramach umowy zlecenie lub umowy o pracę

 
Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie CV na adres praca (replaceMe) kopalnia.pl
 
Odpowiadając na Naszą ofertę pracy wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. oraz podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Kopalnia Soli „Wieliczka”. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie odpowiadał/odpowiadała na ogłoszenie.

 

 
Jesteś zainteresowany pracą Przewodnika - szczegóły TUTAJ

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o., Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o., nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: iod@kopalnia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji, na podstawie :
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego w związku z art. 22¹ ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) w zakresie udziału w procesie rekrutacji bieżącej;
  • zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie udziału w procesie rekrutacji przyszłych.
 4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą
  • Kopalnia Soli Wieliczka S.A. w zakresie procesu rekrutacyjnego jako podmiot przetwarzający;
  • firmy z branży IT w zakresie obsługi informatycznej / jako podmioty przetwarzające.
 5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
  • do miesiąca od czasu zakończenia rekrutacji bieżącej lub
  • do okresu roku w wypadku wyrażenia zgody na udział w procesie rekrutacji przyszłych.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa
  1. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  2. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  3. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  5. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym profilowania (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania w dokumentach aplikacyjnych nie jest możliwe wzięciu udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 
Światowe dziedzictwo


  facebook

  Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne.

  Nie pokazuj więcej tego powiadomienia