Praca

Kurs dla przewodników po Kopalni Soli „Wieliczka”
oraz podziemnej ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka - rekrutacja trwa do 12 października 2016 - rekrutacja zamknięta

Kogo poszukujemy – profil zawodowy przewodnika w Kopalni Soli „Wieliczka”?

Przewodnik po Kopalni Soli Wieliczka oraz podziemnej ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka jest Naszą wizytówką, reprezentuje to szczególne miejsce wśród grupy ponad miliona turystów z całego świata, którzy corocznie od końca XV wieku odwiedzają te niezwykłe w skali świata solne podziemia.

Właśnie dlatego od naszych przyszłych przewodników oczekujemy:

  • łatwości w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywności, elokwencji,
  • wysokiej kultury osobistej,
  • dyspozycyjności zarówno w dni powszednie jak i dni wolne od pracy,
  • umiejętności organizacyjnych,
  • pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem, w trudnych sytuacjach,
  • nastawienia na klienta, szczególnie tego wymagającego,
  • chęci do podnoszenia własnych kwalifikacji.
 

Jakie języki obce muszę znać?

Ponieważ wysoka jakość, zadowolenie klienta, tradycja są dla nas bardzo ważne pragniemy by goście z całego świata czuli się u nas jak najlepiej. Chcemy, by mogli posłuchać niezwykłych informacji na temat Kopalni w ojczystych językach. Dlatego na nasz kurs z miłą chęcią zaprosimy osoby władające różnymi językami obcymi zarówno tymi bardziej jak i mniej popularnymi, a w szczególności: językiem angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, niemieckim, czeskim, węgierskim, szwedzkim oraz innymi rzadkimi językami, np. językiem koreańskim czy językiem migowym.

 

Ile muszę zainwestować na początku?

Podstawowy koszt kursu dla przewodników wynosi 950 zł. Jeżeli masz potwierdzoną certyfikatami znajomość dwóch języków obcych oraz potrafisz się biegle tymi językami posługiwać cena kursu wynosi 450 zł. Po ukończeniu kursu każdy przewodnik musi zaopatrzyć się w mundur przewodnicki którego koszt wynosi około 400 zł netto.

 

Jak wygląda praca przewodnika?

Organizowaniem pracy przewodników zajmuje się w Kopalni Soli Wieliczka wyspecjalizowana komórka organizacyjna – Dział Spraw Przewodnickich wchodząca w skład Pionu Obsługi Ruchu Turystycznego Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.

Kwestie związane z zasadami oprowadzania, pracy przewodników, wynagradzania, szkolenia, podnoszenia kwalifikacji sformułowane i opisane są w specjalnych regulaminach i procedurach z którymi każdy przewodnik na początku współpracy jest zapoznawany. Wszelkie zmiany i modyfikacje są komunikowane za pośrednictwem poczty mailingowej, gazety firmowej, strony internetowej dla przewodników, okresowych szkoleń.

 

Ile wynosi wynagrodzenie przewodnika?

Na początku Naszej współpracy wynagrodzenie za oprowadzenie grupy turystów w języku polskim wynosi 67 zł brutto, w języku obcym 95 zł brutto. Wraz z podnoszeniem własnych kwalifikacji oraz regularną współpracą stawki te są większe.

 

Jak zorganizowany jest kurs przewodnicki?

Kurs dla przyszłych przewodników po Kopalni Soli „Wieliczka” składa się z kilku części. Pierwsza część są to zajęcia z kilku obszarów (archeologia, historia, historia sztuki, geologia, technika górnicza itp.) oczywiście w zakresie związanym z Kopalnią Soli „Wieliczka”. Następnie odbywa się cykl kilku „przejść” tematycznych z ww. obszarów po Trasie turystycznej oraz Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Ten etap kończy się egzaminem teoretycznym.

Kolejny etap kursu jest bardzo ważny gdyż w głównej mierze polega na szkoleniu przyszłych przewodników z zasad bezpieczeństwa w Kopalni, procedur i przepisów górniczych, pierwszej pomocy. Po zaliczeniu tej części kursu kandydat na przewodnika przystępuje do ostatniego etapu, który polega na oprowadzeniu grup turystów. Egzamin końcowy polega na oprowadzeniu komisji egzaminacyjnej w języku polskim, a następnie grupy turystów w wybranym języku/językach także pod okiem komisji egzaminacyjnej.
.

 

Czy ukończenie kursu gwarantuje zatrudnienie w charakterze przewodnika?

Każda osoba po zdaniu egzaminów, jeżeli wyraża zainteresowanie pracą w charakterze przewodnika ma możliwość podjęcia współpracy z nami na zasadzie umowy cywilno-prawnej. Ze względu na szczególny charakter pracy przewodnika, oraz specyfikę ruchu turystycznego i wynikającej sezonowości, nie gwarantujemy minimalnego wynagrodzenia dla przewodników. Tak naprawdę wysokość wynagrodzenia tylko i wyłącznie będzie zależeć od Ciebie.

 

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania co do wieku przewodników?

Przewodnikiem, może zostać osoba która nie ukończyła 67 roku życia, za zgodą Zarządu można być przewodnikiem do 70 roku życia. Zaznaczyć jednak należy, że praca przewodnika nie należy do lekkich. Wiąże się z prowadzeniem ciągłej komunikacji werbalnej z turystami, spędzaniu 3-4 godzin pod ziemią, jednorazowym przejściu około 2 - 3 km po podziemnych chodnikach, wyrobiskach, gdzie znajdują się schody, pochylnie.

 

Czy istnieją ograniczenia odnośnie miejsca zamieszkania przewodnika?

Nie ma żadnych obostrzeń co do miejsca zamieszkania. Należy jednak pamiętać, że za czas dojazdu do Kopalni Soli Wieliczka firma nie wynagradza. Za okres oczekiwania na zejście z grupą do podziemnych wyrobisk również nie jest przewidziane wynagrodzenie.

 

Czy w kursie dla przewodników mogą brać udział obcokrajowcy?

W kursie mogą brać udział obcokrajowcy posiadający pozwolenie na pobyt oraz pracę na terenie Polski lub będący obywatelami Krajów UE, od których takie pozwolenie nie jest wymagane. Kurs prowadzony jest w języku polskim, więc musisz w stopniu komunikatywnym znać język polski.

 

Dział
Zarządzania Personelem
Kopalni Soli "Wieliczka" S.A.

      Kopalnia Soli "Wieliczka"+48 12 278 71 49
Kopalnia Soli "Wieliczka"praca (replaceMe) kopalnia.pl

Prosimy aby dokumenty aplikacyjne zawierały treść poniższej klauzuli:


Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych – Kopalnię Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Dane podaję dobrowolnie, jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
(prosimy o podpis)

Wyrażam także zgodę na przechowywanie powyższych danych celem wykorzystania ich w przyszłości podczas kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Administratora Danych.
(prosimy o podpis)


Światowe dziedzictwo


facebook

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia