Złoże pokładowe

Złoże pokładowe, jak sama nazwa wskazuje, wykształcone jest w postaci pokładów soli kamiennych. W odróżnieniu od złoża bryłowego, sól zalega tutaj warstwami. Poprzedzielane są one przerostami skał płonnych. Złoże budują silnie zdeformowane, sfałdowane warstwy od grubości od 2 do 50 metrów.

Złoże rozpoczyna pokład soli najstarszych, nad którym zalega warstwa piaskowca i mułowca tzw. „podsolnego” z ławicami iłowców i zlepieńców. Wykazuje on sporą zmienność wielkości kryształów halitu i miąższości – od 2 do 20 metrów i występuje również w postaci oddzielnych bloków. Ten pokład posiada wysoką, wynoszącą 90-95 % zawartość chlorku sodu. Charakteryzuje się również silnie odkształconymi pod wpływem ciśnienia nadległych warstw kryształami. Są one mocno przypłaszczone i wykazują linearne ułożenie.

Kopalnia Soli "Wieliczka"Następne w profilu występują cztery pokłady soli zielonych pokładowych, które porozdzielane są od siebie przerostami skał płonnych mułowcowo – anhydrytowych. To sól wielkokrystaliczna, która posiada dobrze widoczną budowę wewnętrzną kryształów. Miąższość tego kompleksu solnego sięga do 12 metrów, a średnia zawartość halitu wynosi w nich około 85%.

Nad solami zielonymi pokładowymi zalega pokład soli szybikowej. Charakteryzuje się on wyjątkową czystością. Zawartość halitu wynosi w nim około 99%. Ma on postać warstwy o niemal stałej miąższości około 2 metrów i rozprzestrzeniony jest on w obrębie całego złoża pokładowego. Sól szybikowa ma barwę miodowo-szarą. Odkryto ją w pierwszej połowie XVI wieku. Zawiera domieszki bituminów, co sprawia, że posiada charakterystyczny zapach węglowodorów w świeżo odbitych z ociosu okruchach.

Najbardziej rozprzestrzenionym rodzajem soli kamiennej w pokładowej części złoża są sole spizowe. Wykształcone są w postaci warstw o miąższości nawet do 30 metrów. Poprzedzielane są przerostami skał płonnych, z których największy, centralny ma ok. 2-3 metry miąższości. Poszczególne pokłady tej soli są bardzo zróżnicowane, zanieczyszczone są piaskiem, mułem i iłem. Wyjątkiem są bardzo czyste przewarstwienia soli „orłowej”. Wysyłano ją prosto na Wawel, do panującego miłościwie króla. Nazywa się ją od tamtych czasów solą orłową, ponieważ transportowano ją w beczkach z namalowanym godłem Królestwa Polskiego.

Sole spizowe bardzo zanieczyszczone piaskiem noszą górniczą nazwę „makowicy", zaś wyraźne już piaskowce o spoiwie solnym nazwę „smulca".

Poznaj również cechy i zastosowanie soli kamiennej wydobywanej w kopalni soli Wieliczka


Światowe dziedzictwo


    facebook

    Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne.

    Nie pokazuj więcej tego powiadomienia