Jak powstało złoże

Złoże soli w Wieliczce powstało w epoce miocenu, 13,6 miliona lat temu. Obfitowała ona w duże przemiany budowy geologicznej skorupy ziemskiej. Na skutek kolizji płyt tektonicznych powstawały nowe łańcuchy górskie, między innymi Karpaty. W rowie, znajdującym się na ich przedpolu, zwanym zapadliskiem przedkarpackim, utworzył się wielki zbiornik morski. Stanowił on północną odnogę oceanu Tetydy, który nazwano współcześnie ku czci postaci z mitologii greckiej – Tetydy, żony tytana Okeanosa. W zbiorniku tym osadzały się rozmaite skały, powstawały w nim także warstwy soli kamiennej.

Kopalnia Soli "Wieliczka"Pokłady soli powstawały w wielu częściach tego olbrzymiego zbiornika. Procesy tworzenia się złoża powiązane były z cyklicznymi zmianami poziomu wody i linii brzegowej i równolegle postępującymi podmorskimi osuwiskami i spływami. Do zbiornika dostawały się także rozmaite ilości materiału terygenicznego – iłu, mułu i piasku. Sole wytrącające się w szelfowych, płytszych fragmentach basenu, były częściowo rozpuszczane i erodowane. Zniesione na pełne morze ponownie krystalizowały.

Wielickie złoże tworzyło się przez okres około 20 tysięcy lat. Ostateczną formę nadały mu ruchy górotwórcze, które spiętrzyły pokłady soli, co zwielokrotniło ich pierwotne miąższości. Efektem tego działania było również wydźwignięcie ich ku powierzchni ziemi, dzięki czemu po milionach lat można było łatwo rozpocząć jego eksploatację.

Obecnie wielickie złoże soli kamiennej rozciąga się niemal równoleżnikowo na przestrzeni blisko 10 kilometrów. Ma szerokość od kilkuset metrów do około 1,5 kilometra i zalega na głębokości od około 30 metrów do około 330 metrów poniżej powierzchni terenu.


Światowe dziedzictwo


facebook

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia