Okruchy wiedzy

Sól, solić, solanka, solniczka, słonina, słota ale także i rosół (albo rozsół, czyli po prostu rozsolona woda). Sól wzbogacała smak potraw ale i zarazem kieszeń kupca nią handlującego. Po niemiecku Salz, po grecku hals. Vitae sal amicita – przyjaźń solą życia, mawiali kiedyś Rzymianie.

Żeby dobrze poznać człowieka, trzeba z nim zjeść beczkę soli a praca jest przecież solą życia. Sól jest nieodłącznym towarzyszem życia człowieka. Może jednak trzeba powiedzieć odwrotnie? Przecież jest od człowieka znacznie starsza. Ta wielicka – ma już blisko 14 milionów lat. Należy do mioceńskiej serii solonośnej, w której skład wchodzą złoża soli kamiennych oraz (w znacznie mniejszym stopniu) soli potasowo magnezowych. Rozmieszczone są one wzdłuż łuku Karpat, od okolic Śląska aż po rejon Żelaznej Bramy w Rumunii.

Złoże wielickiej soli powstawało przez tysiące lat w wyniku wielu procesów. Ma zróżnicowaną, unikatową budowę geologiczną.

Złoże zbudowane jest z dwóch różnych części - górnej i dolnej. Górne złoże bryłowe wykształcone jest w postaci iłowców marglistych oraz iłowców z kryształkami halitu (zwanymi zubrami) z rozmieszczonymi w nich bryłami soli kamiennej, zwaną solą zieloną. Dolne złoże składa się z warstw soli kamiennych poprzedzielanych przerostami skał płonnych – jest to złoże pokładowe.

Od południa złoże Wieliczka graniczy z utworami fliszu karpackiego. Północną jego granicę oraz po części nadkład budują utwory formacji z Machowa (warstwy chodenickie). Skałami podsolnymi są utwory formacji ze Skawiny (warstwy skawińskie). Złoże otoczone jest otuliną iłowo gipsową, przykryte jest utworami czwartorzędowymi.

W kierunku zachodnim złoże Wieliczka przechodzi stopniowo w złoże Barycz, na wschodzie zaś w złoże Sułków rozpoznane jedynie otworami wiertniczymi.


Światowe dziedzictwo


    facebook

    Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne.

    Nie pokazuj więcej tego powiadomienia