Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

Pytanie o rezerwację

Chcesz zorganizować zwiedzanie kopalni dla grupy zorganizowanej? Zapytaj o dostępność zwiedzania Trasy Turystycznej lub Trasy Górniczej w wybranym przez siebie terminie.

Wypełnienie formularza i otrzymanie automatycznej wiadomości nie jest równoznaczne ze złożeniem potwierdzonej rezerwacji zwiedzania. Pracownicy Działu Rezerwacji skontaktują się z Tobą, aby potwierdzić wybrany termin lub zaproponować nowy, a także ustalić wszystkie niezbędne szczegóły wizyty.   

Po potwierdzeniu przez nas rezerwacji zwiedzania, będziesz zobowiązany w ciągu 3 dni wpłacić zadatek. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku rezerwacja zostanie anulowana. 

Twoje dane

Szczegóły rezerwacji

Minimalna liczba turystów w grupie zorganizowanej wynosi 10 osób. Grupy o liczebności poniżej 10 osób dokonują rezerwacji ponosząc koszt 10 osób. Maksymalna liczba turystów w grupie wynosi 20 osób, grupy zorganizowane liczące więcej niż 20 osób dzielone są na mniejsze grupy. O liczbie przydzielonych przewodników do grup decyduje kopalnia. Przyjęcie rezerwacji grupy zorganizowanej wymaga wpłaty zadatku za zwiedzanie w wysokości 300 zł za każdą zarezerwowaną grupę do 10 osób.

Obowiązek podania NIP dot. przedsiębiorcy posiadającego status podatnika VAT lub podatnika VAT EU. Podany nr NIP widoczny będzie na paragonie i na wystawionej do niego fakturze. Od 1.01.2020 r. możliwość wystawienia faktury na podstawie paragonu niezawierającego nr NIP lub nr VAT UE istnieje tylko wtedy, gdy nabywca usługi nie jest podatnikiem polskim ani podatnikiem z innego Państwa członkowskiego UE. Podstawa prawna powyższego obowiązku: art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Formularz jest jedynie zapytaniem o dostępność wybranego terminu, a jego wypełnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi dokonania rezerwacji.

  1. Informujemy, że w szczególnych przypadkach niektóre wyrobiska mogą być wyłączone ze zwiedzania. 

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania, który znajduje się: tutaj.

* Pole obowiązkowe

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Kopalnia Soli "Wieliczka" Turystyka Sp. z o.o., Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka (zwana dalej „Administratorem”).

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: iod@kopalnia.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Przyjęcie zapytania dotyczącego rezerwacji i  udzielenie odpowiedzi art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes – kontakt w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie) 
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami)

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności obsługę informatyczną strony internetowej https://www.kopalnia.pl. W przypadku potwierdzenia rezerwacji Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane spółce Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A, Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka, która będzie je przetwarzała w celu realizacji usługi turystycznej, a także wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur). Odbiorcami Pani/Pana danych będą także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub do czasu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  
Po wskazanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa 
- prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi. 

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne